Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากกระแสรายวัน > กระแสรายวัน    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
     
กระแสรายวัน
 
 
 

ธุรกิจคล่องตัว มีเงินหมุนเวียนไม่ขาดตอน ด้วยบัญชีเงินฝากที่ให้คุณสามารถสั่งจ่าย หรือเบิกถอนเงินโดยการใช้เช็ค เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจที่ต้องมีเงินหมุนเวียนเข้า-ออกประจำ ทั้งยังปลอดภัยในการใช้จ่าย เพราะไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก

เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ปรับปรุงบริการเรียกเก็บเช็คธนาคารต่างสาขาใหม่ (Inter branch Cheque Clearing) ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ขอให้ท่านเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกท่าน ที่สั่งจ่ายเช็ค กรุณานำเงินสดและ/หรือโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามจำนวนหน้าเช็คที่ท่านสั่งจ่ายก่อนเวลา 16.00 น. สำหรับท่านเจ้าของบัญชีที่ฝากเช็คธนาคารต่างสาขาเพื่อเรียกเก็บ สามารถทราบผลการเรียกเก็บเช็คดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ลักษณะบัญชี
 • เป็นบัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • สามารถตรวจสอบการทำรายการและความเคลื่อนไหวของบัญชีได้จาก Statement
 • ใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี
 • สามารถใช้ร่วมกับบริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM และ บัตร Debit เพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอนเงินสด
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

หลากหลายบริการพิเศษ… เพื่อคุณ
 1. บริการซื้อสมุดเช็คได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี
 2. บริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน เมื่อมีเช็คมาเรียกเก็บและจำนวนเงินในบัญชีกระแสรายวันไม่เพียงพอ
 3. บริการเรียกเก็บเช็คธนาคารต่างสาขา และทราบผลเรียกเก็บภายในวันเดียว (Inter branch Cheque clearing)
 4. บริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
 5. ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ โดยการหักผ่านบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ
 6. บริการสอบถามยอดเงินในบัญชีและขอ Statement ผ่าน Thanachart Contact Center 1770 และ Thanachart I-Net

คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559

หมายเหตุ
 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Thanachart i-Biz
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  ช่องทางบริการ
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)