แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

Thanachart i-Net ของดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันพุธที่ 27 ก.พ. เวลา 23.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. เวลา 00.30 น.

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

 

System maintenance

Thanachart i-Net shall be temporarily out of service on Wednesday, February 27th at 11.00 p.m. to Thursday, February 28th 12.30 a.m. for system maintenance.

We apologize for the inconvenience.