Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเพื่อสังคม > กิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงานภาคและสำนักงานเครือข่าย (Hub CSR)  
 
   
กิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงานภาคและสำนักงานเครือข่าย (Hub CSR)
 
     
 
กิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงานภาคและสำนักงานเครือข่าย (Hub CSR)
          ธนาคารธนชาต มีสำนักงานภาคในแต่ละภูมิภาค และสำนักงานเครือข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Hub) ทั้งหมด 22 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักภาคและสำนักงานเครือข่ายแต่ละแห่ง ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยเป็นกิจกรรมที่แต่ละแห่งได้มีการศึกษาสำรวจความต้องการในพื้นที่และริเริ่มโครงการเอง โดยการดูแลและอนุมัติจากทางส่วน กลาง ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Committee) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 มีดังนี้
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคใต้ 3 (นครศรีธรรมราช) ร่วมกับสภากาชาดไทย ,ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “บริจาคโลหิตร้อยใจ ถวายแด่พ่อหลวง” วันที่ 27พฤษภาคมนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาท่าวัง เวลา 08.30 – 13.00 น.  อ่านรายละเอียด...
โครงการ “บริจาคโลหิต ร้อยใจถวายแม่ นับเป็นปีที่ 4 แล้ว ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแก่น) ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รณรงค์บริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา และรณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันโรค เป็นประจำทุกปี   อ่านรายละเอียด...
ธนาคารธนชาต รัชดา จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ร้อยใจ ถวายแม่” ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รัชดาภิเษก จัดโครงการ “บริจาคโลหิตร้อยใจ ถวายแม่” ในวันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม 2553  ณ ลานเอนกประสงค์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เวลา 08.30 - 14.00 น.   อ่านรายละเอียด...

ธนาคารธนชาตเชิญชวนชาวสระบุรีร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคกลาง 2 (สระบุรี) ร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสระบุรี จัดโครงการ “ ธนชาต ริเริ่ม .. เติมเต็มตอน บริจาคโลหิต ร้อยใจ ถวายแม่ ตอนที่ 2” ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ ลานเอนกประสงค์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี เวลา 09.00 – 13.00 น.   อ่านรายละเอียด...

โครงการ “ธนชาตคัพ (Hub สุราษฎร์ธานี) เป็นโครงการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล และยังปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพย์ติด โดยเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นที่นิยมอย่างมากในท้องถิ่น และเป็นโอกาสที่อาจจะสร้างนักกีฬาดาวรุ่งของจังหวัด ซึ่งอาจก้าวสู่ระดับชาติได้ในอนาคต   อ่านรายละเอียด...

สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็ก ! กรุงเทพมหานคร ร่วมกับธนาคารธนชาต และ MBK จัดงาน “มหัศจรรย์เด็กไทยรู้รักษ์...พิทักษ์โลกสวย” ตอน‘รวมพลัง เติมสีสัน สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกสวย’ ขึ้นในโอกาสวันเด็ก 9 ม.ค. 53 ณ MBK AVENUE ชั้น 1 MBK Center   อ่านรายละเอียด...

โครงการ “ปั่นลดมลพิษ...พิชิตโลกร้อน” (Hub งามวงศ์วาน) โดยการมอบที่จอดรถจักรยานตามจุดต่างๆ หลายแห่งในท้องถิ่นเทศบาลนครนนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้จักรยานในการเดินทาง และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ Hub งามวงศ์วาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครนนท์ สำหรับกิจกรรมช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในรูปแบบต่างๆ มาหลายปีติดต่อกันแล้ว จากโครงการ “คลองสวย..น้ำใส” โครงการ “โลกไม่ร้อน ที่นครนนท์” ฯลฯ   อ่านรายละเอียด...
โครงการ “ ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้องปี 2” (Hub หาดใหญ่) เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนระดับประถมต้น ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ปกครองมายังโรงเรียน โดยจัดมอบหมวกนิรภัยจำนวน 1,200 ใบ เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เด็กนักเรียนแขวนเก็บหมวกนิรภัยที่โรงเรียนด้วย นอกจากนั้นแล้วโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตำรวจจราจรเพื่อจัดอบรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ปกครองด้วย
กิจกรรมการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 1,000 ถุง ในจังหวัดนครสวรรค์ (Hub นครสวรรค์) จำนวน 1,000 ถุง ในจังหวัดอยุธยา (Hub อยุธยา) จำนวน 1,000 ถุง ในจังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื้นที่ อำเภอวังทอง เนินมะปราง และชาติตระการ (Hub พิษณุโลก) และจำนวน 1,000 ถุง ในจังหวัดลพบุรี ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง และอำเภอบ้านหมี่
โครงการ “ อาคารธนชาตรักษ์สิ่งแวดล้อม ” (Hub ภูเก็ต) เป็นการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนบ้านป่ายาง อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางการศึกษา และสันทนาการให้แก่นักเรียนรวมถึงเพื่อประโยชน์ของชุมชนในบริเวณนั้นด้วย โดยโครงงานนี้พนักงาน Hub ภูเก็ต ได้ร่วมในการก่อสร้างกับชุมชนในบริเวณนั้นด้วย
โครงการ “จักรยานนี้เพื่อน้อง ในโรงเรียนชนบทถิ่นทุรกันดาร” (Hub เชียงใหม่) โดยมอบจักรยานจำนวน 200 คัน ให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมากได้ยืมเพื่อใช้ในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนเหล่านั้น และยังทำให้การเดินทางไป-กลับในการเรียนรวดเร็วขึ้น ซึ่งทำให้มีเวลาในการทำงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งยังได้สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดูแลรักษาจักรยานเหล่านั้น ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตลอด
กลับหน้าหลักกิจกรรมเพื่อสังคม
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Thanachart Online for Business
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ช่องทางบริการ
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)