Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์บัตร > บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ  
 
   
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ
 
     
 รับเครดิตเงินคืน 10 %
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ ณ สถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ/หรือ โรงพยาบาล ชั้นนำทั่วโลก เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ
วันนี้ - 30 มิ.ย. 54


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขายเฉพาะผู้สมัครบัตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติบัตรภายในวันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2554
 2. ภายใน 3 เดือน หรือ 90 วันตั้งแต่บัตรได้รับการอนุมัติ ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟจะได้เครดิตเงินคืน 10% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี ณ สถานีบริการน้ำมันและ/หรือซูปเปอร์มาร์เก็ต และ/หรือโรงพยาบาล ที่ร่วมรายการ ไม่เกินยอดค่าใช้จ่าย 3,500 บาทต่อรอบบัญชี โดยธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 2 รอบบัญชี และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คืนเงินแต่เพียงผู้เดียว
 3. หลังจากระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน ตั้งแต่บัตรได้รับการอนุมัติ ผู้ถือบัตรจะได้เครดิตเงินคืนดังนี้
  • บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์การ์ด รับเงินคืนและ คะแนนสมสะสมไดร์ฟรีวอร์ดรวมสูงสุด 3.5% คำนวณจาก รับเครดิตเงินคืน 3.1% สำหรับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม หรือ 2.1% สำหรับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์การ์ด จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับยอดรวมไม่เกิน 5,000 บาท/รอบบัญชี และยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท/รอบบัญชี รับเครดิตเงินคืน 1.5% สำหรับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม หรือ 1% สำหรับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ด (มีผลตั้งแต่ 15 ม.ค. 54 เป็นต้นไป) และ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสมธนชาตไดร์ฟรีวอร์ดสำหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ทุก 25 บาทรับ 1 คะแนน) ซึ่งทุกๆ 100 คะแนนจะมีมูลค่าเท่ากับ 10 บาท เพื่อใช้แลกเป็นเงินเครดิตคืนค่าน้ำมัน หรือบัตรกำนัล ของรางวัลตามที่กำหนด
  • บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟวีซ่า รับเงินคืนและ คะแนนสมสะสมไดร์ฟรีวอร์ดรวมสูงสุด 1.9% คำนวณจาก รับเครดิตเงินคืน 1.5% สำหรับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟวีซ่าแพลทินัม หรือ 1% สำหรับบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟวีซ่า จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับยอดรวมไม่เกิน 15,000 บาท/รอบบัญชี และ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสมธนชาตไดร์ฟรีวอร์ดสำหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ทุก 25 บาทรับ 1 คะแนน) ซึ่งทุกๆ 100 คะแนนจะมีมูลค่าเท่ากับ 10 บาท เพื่อใช้แลกเป็นเงินเครดิตคืนค่าน้ำมัน หรือบัตรกำนัล ของรางวัลตามที่กำหนด
 4. ประเภทร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชี คือประเภทสถานีบริการน้ำมัน MCC Code 5541 ซูปเปอร์มาร์เก็ต MCC Code 5411 โรงพยาบาล MCC Code 8062 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าได้ที่ www.thanachartbank.co.th
 5. การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทร้านค้านั้น ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) ตามระบบของ Visa และ Master Card ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุเท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายในหมวดต่างๆที่กำหนด
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Thanachart Online for Business
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ช่องทางบริการ
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)