Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > โปรโมชั่นสินเชื่อ > ยื่นพักชำระหนี้หรือขยายเวลาผ่อนชำระค่างวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
 
   
ยื่นพักชำระหนี้หรือขยายเวลาผ่อนชำระค่างวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
     
 
ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศ ให้ยื่นพักชำระหนี้หรือขยายเวลาผ่อนชำระค่างวด โดยครอบคลุมลูกค้าทั้งของบริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเคหะ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 54 ตามรายละเอียด ดังนี้

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง และสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

  คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ ที่พักอาศัย ที่ทำงาน หรือได้รับผลกระทบโดยตรงกับรถยนต์ที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งเกิดจากเหตุอุทกภัย
 • ลูกค้าต้องมีสถานะเป็นหนี้คงค้างไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
  สิทธิพิเศษ
 • สามารถพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 1.88%ต่อปี
 • สามารถสมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH เพื่อขอวงเงินกู้ฉุกเฉิน โดยวงเงินอนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น
 • ค่าธรรมเนียมปรับหนี้คงค้าง
 • ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือทวงถาม หรือหนังสือบอกเลิกสัญญา
 • ลูกหนี้สำรองภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ช่องทางการขอรับสิทธิ์
 • สาขาธนาคารธนชาต หรือ โทร. 1770

บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคล


  คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้าบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารธนชาต หรือธนาคารนครหลวงไทยที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตามที่รัฐบาลกำหนด
  สิทธิพิเศษ
 • ค่างวดและยอดดอกเบี้ยจ่ายสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อบุคคล จะได้รับการยกเว้นเมื่อลูกค้าแจ้งความจำนงค์ ขอผ่อนผันสินเชื่อ โดยยอดจ่ายขั้นต่ำจะสะสมตามรอบบัญชีปกติ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล
  ช่องทางการขอรับสิทธิ์
 • ลูกค้าธนาคารธนชาต ติดต่อสาขาธนาคารธนชาต หรือโทร 1770
 • ลูกค้าธนาคารนครหลวงไทย ติดต่อสาขาธนาคารนครหลวงไทย หรือโทร 0-2828-8000

สินเชื่อเคหะ


  คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้าที่มีหลักประกัน หรือ มีสถานที่ทำงาน หรือดำเนินธุรกิจในจังหวัดที่ประสบภัย
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันและมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติ (ไม่มีค่างวดหรือค่าปรับค้างชำระ)
  สิทธิพิเศษ
 • ลดเงินผ่อนชำระสินเชื่อเคหะประจำงวด
  • ลดเงินผ่อนชำระประจำงวดโดยไม่ต้องชำระคืนเงินต้นเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
  • ให้ชำระดอกเบี้ย โดยคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ดังนี้
   • กรณีดอกเบี้ยคงที่ คำนวณอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน
   • กรณีดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 1-6 คำนวณอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินบวก 0.5% ต่อปี และงวดที่ 7-12 คำนวณอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินบวก 1.0% ต่อปี
 • สามารถขอวงเงินกู้เพิ่ม
  • วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับภาระหนี้สินเชื่อเคหะแล้ว ต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินเดิม ทั้งนี้ไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี แต่ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดสินเชื่อเคหะหลัก
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 4.5% ต่อปี หลังจากนั้น = MLR ลบ 0.5% ต่อปี
  ช่องทางการขอรับสิทธิ์
 • ลูกค้าธนาคารนครหลวงไทย ติดต่อ สาขาธนาคารที่ผู้กู้บันทึกบัญชีไว้
 • ลูกค้าธนาคารธนชาต ติดต่อ ฝ่ายขายลูกค้าผู้บริโภค โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3660, 3673, 3740, 3748
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Thanachart Online for Business
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ช่องทางบริการ
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)