อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่19 เมษายน 2562 เวลา 16:48 รอบที่ 3
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :16:48 , 15:38 , 08:19
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10031.46000031.85000031.56000031.66000031.960000
US1 : US1 @ 5,10,2031.16000031.800000000
US2 : US2 @ 1,230.76000031.750000000
EUR : Euro35.08000035.85000035.28000035.37000036.150000
JPY : Japanese Yen(100)27.82000028.50000027.87000027.99000028.890000
GBP : British Pound40.53000041.50000040.58000040.83000041.860000
SGD : Singapore Dollar23.04000023.53000023.09000023.18000023.780000
AUD : Australian Dollar22.05000022.82000022.15000022.25000023.210000
CHF : Swiss Franc0030.94000031.04000031.710000
HKD : Hongkong Dollar3.9500004.0700003.9700004.0000004.110000
CAD : Canadian Dollar0023.33000023.46000024.120000
NZD : New Zealand Dollar0020.80000020.93000021.630000
SEK : Swedish Krona003.3400003.3900003.450000
DKK : Danish Krone004.6900004.7400004.820000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.6000004.7700004.6100004.6700004.860000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.500000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)