อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16 รอบที่ 3
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :15:16 , 10:26 , 08:39
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10031.05000031.65000031.15000031.25000031.550000
US1 : US1 @ 5,10,2030.75000031.600000000
US2 : US2 @ 1,230.35000031.550000000
EUR : Euro34.51000035.50000034.71000034.80000035.560000
JPY : Japanese Yen(100)28.41000029.25000028.46000028.58000029.470000
GBP : British Pound38.51000039.90000038.56000038.81000039.830000
SGD : Singapore Dollar22.45000023.15000022.50000022.59000023.190000
AUD : Australian Dollar20.76000021.75000020.86000020.96000021.910000
CHF : Swiss Franc0031.02000031.12000031.780000
HKD : Hongkong Dollar3.9000004.1000003.9200003.9500004.060000
CAD : Canadian Dollar0022.94000023.07000023.720000
NZD : New Zealand Dollar0019.92000020.05000020.750000
SEK : Swedish Krona003.2300003.2800003.340000
DKK : Danish Krone004.6100004.6600004.750000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.3800004.6300004.3900004.4500004.640000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.490000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)