อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:17 รอบที่ 4
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :13:17 , 11:31 , 10:56 , 08:40
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10030.83000031.23000030.93000031.03000031.330000
US1 : US1 @ 5,10,2030.53000031.180000000
US2 : US2 @ 1,230.13000031.130000000
EUR : Euro34.64000035.40000034.84000034.93000035.710000
JPY : Japanese Yen(100)27.55000028.40000027.60000027.72000028.630000
GBP : British Pound39.79000040.70000039.84000040.09000041.120000
SGD : Singapore Dollar22.62000023.10000022.67000022.76000023.360000
AUD : Australian Dollar21.42000022.30000021.52000021.62000022.590000
CHF : Swiss Franc0030.69000030.79000031.450000
HKD : Hongkong Dollar3.8700004.0000003.8900003.9200004.020000
CAD : Canadian Dollar0023.17000023.30000023.950000
NZD : New Zealand Dollar0020.75000020.88000021.590000
SEK : Swedish Krona003.2600003.3100003.370000
DKK : Danish Krone004.6400004.6900004.770000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.5000004.6500004.5100004.5700004.760000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.480000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)