อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 08:39 รอบที่ 1
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :-
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10032.48000032.83000032.58000032.68000032.980000
US1 : US1 @ 5,10,2032.18000032.780000000
US2 : US2 @ 1,231.78000032.730000000
EUR : Euro36.61000037.36000036.81000036.90000037.660000
JPY : Japanese Yen(100)28.42000029.17000028.47000028.59000029.480000
GBP : British Pound40.43000041.38000040.48000040.73000041.750000
SGD : Singapore Dollar23.47000024.02000023.52000023.61000024.210000
AUD : Australian Dollar22.93000023.63000023.03000023.13000024.090000
CHF : Swiss Franc0032.75000032.85000033.510000
HKD : Hongkong Dollar4.1000004.2200004.1200004.1500004.250000
CAD : Canadian Dollar0024.06000024.19000024.830000
NZD : New Zealand Dollar0022.10000022.23000022.950000
SEK : Swedish Krona003.5300003.5800003.640000
DKK : Danish Krone004.9000004.9500005.030000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.6000004.7700004.6100004.6700004.860000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.490000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)