จ่ายค่าบัตรผ่านแอปยังไง?

คุณสามารถจ่ายค่าบัตรของคุณได้ด้วยบัญชีเงินฝากที่มีบันทึกไว้แล้ว ด้วยวิธีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูบัญชี

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกบัญชีบัตรเครดิตที่ต้องการชำระ

4. ตรวจสอบรายละเอียด และกดชำระเงิน

5. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้ชำระ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดถัดไป

6. ทำรายการสำเร็จ