ทำรายการขอตรวจเครดิตบูโร (NCB) ยังไง?

เครดิตบูโร (NCB) ของคุณเองสามารถดูผ่าน Thanachart Connect ได้แล้ว โดยวิธีดังนี้

1. เลือกเมนู บริการอื่น ๆ

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกตรวจสอบเครดิตบูโร

4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

5. ตรวจสอบรายละเอียด และกดถัดไป

6. กดยืนยันการชำระเงิน

7. ทำรายการสำเร็จ เอกสารจะจัดส่งตามที่อยู่ภายใน 7 วันทำการ