จ่ายค่างวดสินเชื่อรถ บ้าน บุคคล ผ่านแอปยังไง?

หากคุณต้องการจ่ายค่างวดสินเชื่อรถ บ้าน หรือสินเชื่อบุคคลผ่าน Thanachart Connect สามารถทำได้ ด้วยวิธีดังนี้

1. เลือกเมนูบัญชี

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกบัญชีสินเชื่อที่ต้องการชำระเงิน

4. ตรวจสอบข้อมูล เลือกชำระเงิน

5. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้ชำระ และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

6. เลือกยืนยัน

7. ทำรายการสำเร็จ