โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ยังไง?

การโอนเงินเป็นเรื่องง่าย เร็ว และปลอดภัย เมื่อโอนผ่านธนชาตพร้อมเพย์

1. เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูโอนเงิน

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกเมนูพร้อมเพย์

4. เลือกประเภทพร้อมเพย์ และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับและจำนวนเงิน

หมายเหตุ: โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม

5. ตรวจสอบจำนวนเงินและรายละเอียดของผู้รับโอน กดยืนยัน

6. โอนเงินสำเร็จ

เมื่อโอนเงินสำเร็จ ระบบจะบันทึกสลิปไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถกลับสู่หน้าหลักหรือเลือกบันทึกรายการโอนเงินเป็นรายการโปรด