โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ยังไง?

การโอนเงินเป็นเรื่องง่าย เร็ว และปลอดภัย เมื่อโอนผ่านธนชาตพร้อมเพย์

1. เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนู พร้อมเพย์

2. โอนเงิน

เลือกประเภทพร้อมเพย์ และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับและจำนวนเงิน

หมายเหตุ: โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3. ยืนยันการโอน

ตรวจสอบจำนวนเงินและรายละเอียดของผู้รับโอนอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม ขอรหัส OTP และนำรหัส OTP ที่ได้มาใส่เพื่อยืนยันการโอนเงิน

4. โอนเงินสำเร็จ

เมื่อโอนเงินสำเร็จ ระบบจะบันทึกสลิปไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถกลับสู่หน้าหลักหรือเลือกบันทึกรายการโอนเงินเป็นรายการโปรด