ลืมรหัสผ่าน ทำไง?

หากลืมรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานแอป คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  • ทำการ Reset Password ด้วยตนเอง
  • ติดต่อ Contact Center โทร 1770 เพื่อขอรหัสผ่านชั่วคราว
  • ติดต่อธนาคารธนชาตสาขาที่ใกล้และสะดวกที่สุด
    ค้นหาสาขา

ทำการ Reset Password ด้วยตนเอง

1. เลือกลืมรหัสผ่าน

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น

3. กรอกข้อมูลบัตร

4. กรอกข้อมูลบัญชี

5. สร้างรหัสผ่านใหม่ และกดขอรหัส OTP

6. กรอกรหัส OTP

7. สร้างรหัสผ่านใหม่เรียบร้อย เลือกเข้าสู่ระบบ

8. หลังจากเลือกเข้าสู่ระบบตามข้อ 7 ระบบจะกลับมาที่หน้า Pre-login ถ้าต้องการให้จำ Username กดเลือก “บันทึกชื่อผู้ใช้งาน”