สแกนเพื่อโอน-จ่ายด้วย QR Code ยังไง?

เพียงแค่มีเลขที่บัญชีเงินฝากก็สามารถเริ่มต้นสมัครใช้งาน Thanachart Connect ได้เลย

1. หน้าหลัก

กดเลือกเมนู สแกน ที่ปุ่มตรงกลางของแถบเมนูสีส้มด้านล่าง

2. แสกน QR Code

สามารถเลือกสแกน QR Code โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายหรือเลือกจากอัลบั้มภาพ

3. ระบุจำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน

หมายเหตุ: กรณีที่ QR Code มีการระบุจำนวนเงินไว้จะไม่สามารถแก้ไขได้

4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับโอนและกดปุ่ม ขอรหัส OTP และนำรหัส OTP ที่ได้มาใส่ ก่อนกดยืนยัน

หมายเหตุ: กรณีโอนต่ำกว่า 500 บาท ไม่ต้องระบุรหัส OTP

5. โอนเงินเรียบร้อย

เมื่อโอนเงินสำเร็จ ระบบจะบันทึกสลิปไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถกลับสู่หน้าหลักหรือเลือกบันทึกรายการโอนเงินเป็นรายการโปรด