Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 
 
 
 
นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
 
ธนาคารธนชาต เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและคำแนะนำที่เป็นเลิศ ธนาคารมุ่งเน้นความสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ขึ้น มีหลักการที่สำคัญคือ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ เปิดเผยโปร่งใส ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ตั้งแต่ต้นจนถึงการส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นธรรม และโปร่งใส ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
     
 
  ธนาคารออนไลน์
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)