Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ > บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า > ธุรกิจนำเข้า  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า

 บริการเพื่อธุรกิจส่งออก

 โอนเงิน และแลกเปลี่ยนเงิน บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
ธุรกิจนำเข้า
 
 
 

ธนาคารธนชาตพร้อมที่จะให้บริการทางการค้าต่างประเทศที่ครบวงจร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมนำเข้าของท่าน ผ่านสาขาและธนาคารตัวแทนในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า ช่วยเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ

1. เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Letter of Credit, L/C)
ผู้นำเข้าสามารถใช้บริการธนาคารด้านการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เมื่อมีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายในต่างประเทศ โดยธนาคารสามารถเปิด L/C ไปยังผู้ขายผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งการชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย ทั้งนี้ธนาคารสามารถดำเนินการเปิด L/C ได้ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมโทรสารสำเนา L/C ให้ผู้ขอเปิดได้ภายในวันเดียวกัน

2. การค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee, S/G)
ผู้นำเข้าสามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือได้ทันทีเมื่อสินค้ามาถึง หรือได้รับการโอนสิทธิ์การรับสินค้าที่นำเข้าทางอากาศ แม้ว่ายังไม่ได้รับเอกสารการส่งสินค้า (Bill of Lading/Air Waybills) ต้นฉบับจากผู้ขาย ด้วยบริการออกหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ หรือโอนสิทธิการรับสินค้าที่นำเข้าทางอากาศ เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

3. บริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Import Bill for Collection)

กรณีที่ผู้นำเข้า (Importer) และผู้ส่งออก (Exporter) ติดต่อซื้อขายสินค้าโดยไม่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต แต่เลือกใช้วิธีส่งตั๋วสินค้ามาเรียกเก็บแทน ธนาคารจะรับหน้าที่เป็นผู้เรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ผู้ขายทั้งตั๋ว D/P (Documents against Payment) และ D/A (Documents against Acceptance)

4. บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt, T/R)
กรณีที่ลูกค้าขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บได้ และมีความจำเป็นต้องนำสินค้าออกขายก่อน แล้วจึงนำเงินค่าสินค้ามาชำระในภายหลัง ธนาคารอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าโดยการให้เครดิตทรัสต์รีซีทสูงสุดถึง 180 วัน
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)