Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > สินเชื่อ SME > ประกันภัย > SME มีกันไว้พลัส  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
SME มีกันไว้พลัส
 
 
 

SME มีกันไว้พลัส
จ่ายเบาๆ เอาอยู่
คุ้มครองครบ จบทุกปัญหา
มีกันไว้ทุกเรื่องที่ไม่คาดคิดในธุรกิจ  SME

 • คุ้มครองธุรกิจ
  ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, กระจกแตก, จลาจล เต็มทุนประกันภัย, น้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองลูกค้าและบุคคลภายนอก
  อาทิ การบาดเจ็บ, เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน สูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ

 • SME มีกันไว้ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกซื้อไว้
 • รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (เอไอจี) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และประเมินความแข็งแกร่งทางการเงินที่ระดับ A+ จากการจัดอันดับโดยสถาบันสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (S&P’s)
 • ธนาคารธนชาตในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (เอไอจี) (บริษัทฯ) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯจะคิดเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ได้คุ้มครองไป และคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัย
 • กรณีที่จำนวนทุนประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง) เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนต่างกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)