Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > การเช่าทางการเงิน > การเช่าทางการเงิน > การเช่าทางการเงิน  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
 การเช่าทางการเงิน     
การเช่าทางการเงิน
 
 
 

การเช่าทางการเงิน คือ รูปแบบการเงินประเภทหนึ่ง ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะจัดหายานพาหนะมาใช้ในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สำหรับผู้บริหาร หรือรถยนต์สำหรับใช้ในกิจการ แต่ไม่ต้องการซื้อเป็นเงินสด และชำระเงินในคราวเดียว
การเช่าทางการเงิน เป็นรูปแบบของการเช่าทรัพย์สิน ที่เปิดโอกาสให้กับ ผู้เช่า มีสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินที่เช่านั้นได้ เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ตามราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เรียกว่า “มูลค่าซาก” (Residual Value) ซึ่งโดยทั่วไป ราคาซื้อที่ตกลงกัน จะต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น ๆ


ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์


  • กำหนดมูลค่าซาก (Residual Value) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุด (ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร) เนื่องจากเมื่อครบกำหนดการเช่า ผู้เช่าสามารถซื้อรถยนต์ที่เช่าได้ และนำไปหักเป็นค่าเสื่อมในกิจการได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท (5 ปี)
  • สามารถปรับเงื่อนไข เพื่อให้มีค่าเช่าต่อเดือนที่ต่ำ แต่ยังได้ผลประโยชน์ทางภาษีสูงสุดได้ เนื่องจากกรณีผู้เช่าเป็นนิติบุคคล สามารถนำค่าเช่า ไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้สูงสุดไม่เกิน 36,000 บาทต่อเดือน รวม VAT 7%
  • สามารถเลือกระยะการเช่าที่เหมาะสมได้ ตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 60 เดือน
  • สามารถเลือกรูปแบบการเช่าทางการเงิน แบบเงินดาวน์ (Down Payment) หรือแบบเงินมัดจำได้ (Deposit)
  • สามารถขอเป็นวงเงิน และออกรถเป็นคราว ๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องออกรถพร้อมกันในคราวเดียว ในกรณีที่ซื้อเป็นแบบ Fleet
หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ ฯ ของธนาคาร
  • รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)