Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ > อัลตร้าเซฟวิ่งส์  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากประจำ

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
อัลตร้าเซฟวิ่งส์
 
 
 

อัลตร้าส์เซฟวิ่ง บัญชีเงินฝากแนวคิดใหม่ที่รวมข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์ และประจำไว้ในเล่มเดียว ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ พร้อมความคล่องตัวกว่า ให้เบิกถอนเงินสดได้ และพิเศษยิ่งกว่าให้รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน เหมาะสำหรับ การลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูงและยังได้รับผลตอบแทนที่ดี

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
  • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
  • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร คลิกดูรายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • สามารถเบิกถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
  • สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  • การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  • ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
ค่าธรรมเนียม
  • ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้ง ต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้ง ละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน


 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)