Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > บริการบริหารเงินสด > บริการเรียกเก็บเงิน > หักบัญชีอัตโนมัติ  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
หักบัญชีอัตโนมัติ
 
 
 

บริการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ เป็นบริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินจำนวนมากราย โดยส่งไฟล์คำสั่งมายังธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้ชำระเงิน ที่ฝากไว้กับธนาคารธนชาตทั่วประเทศด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระ โดยทางผู้รับชำระจะรับเงินได้รวดเร็ว ตรงวันตามกำหนด

ประโยชน์ของบริการ ATS
  • สะดวก เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปทำรายการที่ธนาคาร
  • รวดเร็ว สามารถโอนเงินได้หลายรายการพร้อมกัน
  • ประหยัด เพราะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
  • ถูกต้อง เพราะมีระบบการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน
  • แน่นอน ทำให้สามารถบริหารเงิน และเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่องทางการให้บริการ
สามารถส่งข้อมูลการทำรายการได้ 2 ช่องทางดังนี้
  1. ทางเว็บไซต์ thanachartbank.co.th เพื่อส่ง/ดาวน์โหลดข้อมูล หรือ ตรวจสอบยอดบัญชีคงเหลือ/ข้อมูลย้อนหลัง
  2. ทางสาขาธนาคาร ด้วยข้อมูลบันทึกลงแผ่น Diskette พร้อมแบบฟอร์มนำส่ง
หมายเหตุ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ และหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)