Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > เงินฝาก > เงินฝากกระแสรายวัน > กระแสรายวัน  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากประจำ

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
กระแสรายวัน
 
 
 

ธุรกิจคล่องตัว มีเงินหมุนเวียนไม่ขาดตอน ด้วยบัญชีเงินฝากที่ให้คุณสามารถสั่งจ่าย หรือเบิกถอนเงินโดยการใช้เช็ค เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจที่ต้องมีเงินหมุนเวียนเข้า-ออกประจำ ทั้งยังปลอดภัยในการใช้จ่าย เพราะไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก

เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ปรับปรุงบริการเรียกเก็บเช็คธนาคารต่างสาขาใหม่ (Inter branch Cheque Clearing) ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ขอให้ท่านเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกท่าน ที่สั่งจ่ายเช็ค กรุณานำเงินสดและ/หรือโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามจำนวนหน้าเช็คที่ท่านสั่งจ่ายก่อนเวลา 16.00 น. สำหรับท่านเจ้าของบัญชีที่ฝากเช็คธนาคารต่างสาขาเพื่อเรียกเก็บ สามารถทราบผลการเรียกเก็บเช็คดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ลักษณะบัญชี
 • เป็นบัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • สามารถตรวจสอบการทำรายการและความเคลื่อนไหวของบัญชีได้จาก Statement
 • ใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี
 • สามารถใช้ร่วมกับบริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บริการผูกบัตรเดบิต
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

หลากหลายบริการพิเศษ… เพื่อคุณ
 1. บริการซื้อสมุดเช็คได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี
 2. บริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน เมื่อมีเช็คมาเรียกเก็บและจำนวนเงินในบัญชีกระแสรายวันไม่เพียงพอ
 3. บริการเรียกเก็บเช็คธนาคารต่างสาขา และทราบผลเรียกเก็บภายในวันเดียว (Inter branch Cheque clearing)
 4. บริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
 5. ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ โดยการหักผ่านบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ
 6. บริการสอบถามยอดเงินในบัญชีและขอ Statement ผ่าน Thanachart Contact Center 1770 และ Thanachart I-Net

คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2559 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2561 และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2562 และไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2563

หมายเหตุ
 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)