Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > สินเชื่อเพื่อธุรกิจ > สินเชื่อเพื่อธุรกิจ > สินเชื่อเพื่อธุรกิจ  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 
 
 
 
ปัจจุบันเปิดให้บริการสินเชื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มดี เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ท กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยได้แบ่งสินเชื่อธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ

1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan Facility)
เราให้การสนับสนุนทางให้กับธุรกิจของท่าน เพื่อการลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้าง การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการขยายกิจการและการเข้าซื้อกิจการ โดยมีระยะเวลาวงเงินตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเราร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด และกำหนดโครงสร้างทางการเงินและเงื่อนไข ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารทางการเงิน

2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (Working Capital Facility)
เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการในการบริการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ท่านสามารถเบิกถอนเงินกู้หรือชำระคืนได้ตามความต้องการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ธุรกิจ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศูนย์ธุรกิจกิ่งแก้ว
ธนาคารธนชาต สาขากิ่งแก้ว
เลขที่ 89 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-208-5290 
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณราตรี แซ่ห่าน
ratree.sae@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจสวนมะลิ
ธนาคารธนชาต สำนักเพชรบุรี
เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-208-5729
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณธนาวุฒิ เลาหพัชรินทร์
thanawoot.lao@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจงามวงศ์วาน
ธนาคารธนชาต สาขาปากเกร็ด
เลขที่ 70 ข/4 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-208-6555
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณบุญเอี่ยม โฆษพงศา  
boonnaiem.kos@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจธนบุรี
ธนาคารธนชาต สาขารัชดาภิเษก-ท่าพระ
ชั้น 2 416,418,420,422 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02-208-6529
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณภาสกร สุวรรณนิมิตร
pasakorn.suw@thanachart.co.th

ภาคตะวันออก

ศูนย์ธุรกิจพัทยา
ธนาคารธนชาต Hub พัทยา
ตึกB ชั้น 2 เลขที่ 159/59 หมู่ที่6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 038-725-200 ต่อ 246, 247, 248
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณเพลินพิศ ศรียางนอก
ploenpit.sri@thanachart.co.th

ภาคเหนือ

ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่
ธนาคารธนชาต สาขาท่าแพ
อาคาร B ชั้น 6 เลขที่ 282-284  ถนนท่าแพ  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-874-411 ต่อ 1601, 1602, 1605     
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณนิรุจน์  ชัยรุ่งมณีดำรง
nirut.chai@thanachart.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น
ธนาคารธนชาต สาขาถนนศรีจันทร์
ชั้น3 เลขที่ 48/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-270-981-2
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณสุนิภา ศรีติจารุวัฒน์
sunipa.sri@thanachart.co.th

ภาคใต้

ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่
ธนาคารธนชาต สาขาธรรมนูญวิถี
ชั้น 2 เลขที่ 25 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-897-291-2
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณสมศักดิ์ เพชรศรี
somsak.pet@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต
ธนาคารธนชาต สาขาถนนมนตรี
ชั้น 2   เลขที่ 41/38  ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-217-681-4
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณทรงวุฒิ เทพบุตร
songwuth.the@thanachart.co.th


หมายเหตุ

  1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ และหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)