Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
   
 
 
 
ประเภท     เดือน     ปี    
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้น 15 รายการล่าสุด
 
รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  -  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
  -  การปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการ ในส่วนของ “ผู้ถือหุ้นรายย่อย” ของธนาคารธนชาต
  -  แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  -  การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และการเตรียมการของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด
  -  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  -  การแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
  -  หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
  -  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. - EGM#2_2562
  -  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. - EGM#2_2562
  -  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. - EGM#2_2562
  -  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  -  การแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
     
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)