Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร > บัตรเครดิตธนชาต > โปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 ประกันชีวิต
 
โปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่
 
 
 
 +U48.jpg

สำหรับ บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์

*เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่:

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561ถึงวันที่ 31 ธ.ค.25 61 โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยมาก่อน และ/หรือ กรณีที่ได้มีการยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะสมัครบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ต้องมีการยกเลิกบัตรเดิมดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรในครั้งนี้
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้
  รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสะสม  ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  พิเศษ เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสะสม 200,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 10% (เครดิตเงินคืนสูงสุด20,000บาท)
  ตารางการรับเครดิตเงินคืน

  ยอดใช้จ่ายสะสม

  รับเครดิตเงินคืน

  50,000-99,999 บาท

  2,500 บาท

  100,000-149,999 บาท

  5,000 บาท

  150,000-199,999 บาท

  7,500 บาท

  200,000 บาทขึ้นไป

  20,000 บาท

 3. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดค่าใช้จ่ายสูงสุดเพียงยอดเดียวเท่านั้น และสูงสุด 20,000 บาทต่อบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. สิทธิพิเศษตามข้อ 2 เฉพาะลูกค้าสมัครทางช่องทางปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางพิเศษอื่นๆเป็นไปตามประกาศเฉพาะของแต่ละช่องทาง
 5. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายเพื่อรูดซื้อสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่างๆ  สำหรับยอดผ่อนชำระ Smile Plan และ โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น (IPP on call) จะคำนวณนับแต่เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนดตามเงื่อนไขการใช้จ่ายที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
 6. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังและยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 7. กรณีสมัครบัตรเสริมพร้อมบัตรหลักใหม่ ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้ากับบัญชีของบัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้สมัครที่ยังคงมีสถานะปกติ และ ไม่ผิดนัดชำระ ณ วันที่รับเงินคืน
 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือว่าดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1770

**เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ และมียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ:

สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ (เฉพาะผุ้ถือบัตรหลัก) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561 ถึงวันที่  31 ธ.ค. 2561 โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยมาก่อน และ/หรือ กรณีที่ได้มีการยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะสมัครบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ต้องมีการยกเลิกบัตรเดิมดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรในครั้งนี้

 1. ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ที่มียอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค 2561 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2561 และมียอดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท จะได้รับแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Meet & Greet สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 160,000 บาท แพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Meet & Greet สำหรับ 2 ท่าน ประกอบด้วย บัตรโดยสารไป-กลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ ชั้นประหยัด, ที่พัก 3 คืนที่ Scarlet Hotel พร้อมอาหารเช้า, บริการรถรับส่งจากสนามบิน Changi ถึงที่พัก, อาหารค่ำที่ Les Amis พร้อม exclusive meet and greet with Chef, Afternoon tea ที่ Pollen, Gardens by the Bay พร้อม Meet with chef, exclusive access สำหรับ Exotic Flower Dome
 2. ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ที่มียอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และมียอดใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทจะได้รับแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Island Getaway สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 160,000 บาท แพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Island Getaway สำหรับ 2 ท่าน ประกอบด้วย บัตรโดยสารไป-กลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ ชั้นประหยัด, ที่พัก 2 คืนที่ Sanchaya Resort (one of Asia’s Top 20 Resorts by Conde Nast Traveler www.thesanchaya.com), บริการรถรับส่งจากสนามบิน Changi ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ และเรือเฟอร์รี่ถึงที่พัก บนเกาะ Bintan island, Indonesia, Exclusive private dinner at the chefs table at the Sanchaya resort, Cooking class and wine pairing with sommelier, สปาทรีตเม้นท์ 1.5 ชั่วโมง
 3. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายเพื่อรูดซื้อสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่างๆ  สำหรับยอดผ่อนชำระ Smile Plan และ โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น (IPP on call) จะคำนวณนับแต่เฉพาะยอดที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนดตามเงื่อนไขการใช้จ่ายที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
 4. ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังและยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 5. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการให้รางวัลสำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดรวมการใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ หรือการใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารกำหนด
 6. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ ธนาคารจะจัดส่งจดหมาย ไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วัน หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อยืนยันการรับรางวัลและธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th
 7. รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล   จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย ในอัตรา  5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ โดยชำระเป็นเงินสดและต้องแสดงหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 9. ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Meet & Greet  ต้องติดต่อสำรองที่นั่งและเดินทางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562  เท่านั้น และผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Island Getaway ต้องติดต่อสำรองที่นั่งและเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เท่านั้น หากเกินวันที่กำหนดดังกล่าว  ธนาคารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 10. ธนาคารและมาสเตอร์การ์ดขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การส่งเสริมการขายนี้
 11. ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการซึ่งธนาคารและมาสเตอร์การ์ดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
 12. ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่ได้รับการรับรองโดยธนาคารและมาสเตอร์การ์ด และภายใต้สถานการณ์ใดๆ การรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในโปรโมชั่นนี้จะไม่ถือเป็นการรับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยธนาคารและมาสเตอร์การ์ด
 13. กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือเป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายของหน่วยงานทางการที่กำกับธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา การส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ให้ถือว่าดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Priceless? Cities จากทางมาสเตอร์การ์ดได้ที่ www.priceless.com
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)