Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ > บัญชี e-SAVINGS    
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
บัญชี e-SAVINGS
 
 
เผยแพร่ : 02/09/2559

เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เป็นบัญชีออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด ลูกค้าสามารถทำรายการเดินบัญชีได้ด้วยตนเอง ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ และ Thanachart iNet ทั้งรายการโอนเงิน เช็คยอด ตรวจสอบรายการเดินบัญชี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์


 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยสูง ตั้งแต่บาทแรก
 • ถอนออก ดอกไม่ลด ไม่มีค่าปรับ
 • ทำธุรกรรมง่าย สะดวก ปลอดภัย ด้วย Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet

อัตราดอกเบี้ย 


อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร 
คลิกดูรายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ


 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผู้ฝากเป็นใบแสดงการเปิดบัญชี โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการดังต่อไปนี้ 
  1.1 บัญชีออมทรัพย์มีระดับ หรือออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ หรือออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
  1.2 Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet 
  กรณีลูกค้าไม่มีการใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชี 
 2.  จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิดบัญชี 0 บาท (เฉพาะช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ได้จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)
 3. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติเท่านั้น สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี
 4. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
 5. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
  6.1 ทำรายการฝากเงินสดได้ที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) 
  6.2 ทำรายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet 
  6.3 ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet หรือ Thanachart Contact Center โทร1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)
 7. ไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้บริการดังนี้
  7.1 บริการผูกบัตร Debit Card /บัตร ATM 
  7.2 บริการคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance) 
  7.3 บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ (ATS) 
  7.4 บริการโอนเงินอัตโนมัติเป็นคำสั่งประจำของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer) 
  7.5 บริการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
 8. อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 9. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าในงวดบัญชีมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับวันที่จะคำนวณดอกเบี้ยสะสมสิ้นสุดและนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

หมายเหตุ


 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีข้อพิพาทดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS


 • โอนจากบัญชีอื่นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e- SAVINGS
  โอนได้จากทุกบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีตนเอง,บัญชีบุคคลอื่น หรือ บัญชีธนาคารธนชาต หรือ บัญชีต่างธนาคาร ก็ทำได้แบบไม่จำกัด
 • โอนเข้าแบบพร้อมเพย์ ก็ยิ่งง่าย และประหยัด
  แค่ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนชาต e-SAVINGS ก็สามารถรับโอนเงินแบบพร้อมเพย์ได้จากทุกบัญชี 
 • ฝากเงินเข้าบัญชีธนชาต e-SAVINGS
  ผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารธนชาต

วิธีการนำเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS


 • โอนเงินออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachet iNet 
 • โอนได้ทันที 
  โดยไม่ต้องเสียเวลาผูกบัญชีปลายทางไว้ก่อน 
 • ปลายทางรับเงินทันที 
  ไม่ต้องรอวันทำการถัดไป 
 • มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด พร้อมระบบแจ้งเตือน
  เมื่อทำรายการโอนเงิน ระบบจะกำหนดให้ผู้ทำรายการใส่รหัส OTP (One Time Password) ที่จะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้โอนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

ตรวจสอบรายการเดินบัญชี


 • ตรวจสอบรายการได้เองทันที ตลอด 24 ชม.
  ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet 
 • โทรสอบถาม 1770

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)