Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บริการด้านอื่นๆ > โครงการพิเศษ > สำหรับสมาชิก กบข.    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการให้เช่าตู้นิรภัย

 บริการด้านเช็ค

 โครงการพิเศษ

 อื่นๆ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
สำหรับสมาชิก กบข.
 
 
เผยแพร่ : 11/08/2553

โครงการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เช่าซื้อ และประกันภัย ซึ่งสมาชิกและพนักงาน กบข. จะได้รับสิทธิพิเศษ ทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามประกาศของธนาคาร

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 1. สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์
 2. สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว
 3. สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว
 4. สินเชื่อรถแลกเงิน Cash Your Car
 5. ประกันภัยรถยนต์ธนชาต 2+
 6. ประกันภัยพิทักษ์รักบ้าน
 7. ประกันภัยส่วนบุคคล
 8. สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโท-เอก
 9. สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

  สิทธิพิเศษ
 • ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 18-36 งวด
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  เอกสารขอสินเชื่อ
 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / บัตรพนักงาน กบข.
 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  สนใจติดต่อ
 • T-Leasing Call Center โทร 02-832-2555
  หมายเหตุ
 • ให้บริการเฉพาะในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น
 • การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว
ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการ ผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิต่าง ๆจะตกเป็นของลูกค้า

  สิทธิพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ย กบข. สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (New Car)   (1 Apr – 30 Jun 2021)
  อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ (New Car) สำหรับกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.(Code : GN) 
  สำหรับการสมัครสินเชื่อและออกรถระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามแนบ)

  สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อยกเว้น TATA, PROTON, DEVA, DFSK, FOTON, MAXUS, CHERY, MAZDA

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (Code: GN)

  รุ่นรถยนต์

  เงินดาวน์

  อัตราดอกเบี้ยปลายงวด (% / ปี)

  12-48 งวด

  60 งวด

  72 งวด

  84 งวด

  รถยนต์ จดเก๋ง
  ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
  (ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)

  25%

  2.39%

  2.49%

  2.69%

  3.19%

  15%-20%

  2.45%

  2.59%

  2.79%

  3.29%

  0-<15%

  2.80%

  2.95%

  3.15%

  3.65%

  รถยนต์ จดกระบะ
  ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
  (ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)

  25%

  2.45%

  2.59%

  2.79%

  3.29%

  15%-20%

  2.65%

  2.79%

  2.99%

  3.49%

  0-<15%

  2.90%

  3.05%

  3.25%

  3.75%

  หมายเหตุ : รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยธนาคารจะแจ้งให้ กบข. ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเพียงพอตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด)

 • ขั้นตอนการอนุมัติไม่ยุ่งยากและรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ
 • ระยะเวลาการผ่อนนาน
 • ไม่ต้องมีเงินดาวน์

  หมายเหตุ : ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
  เงื่อนไขการเช่าซื้อ
 1. รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ : รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
  หมายเหตุ ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า

 2. เงินดาวน์ 0% ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 3. ตารางดอกเบี้ยตามตารางใช้ได้กับครอบครัวสมาชิก กบข. โดยสมาชิก กบข.ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
  คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)
  ผู้เช่าซื้อ เอกสารประกอบ
  1. สมาชิก กบข. บัตรสมาชิก, หนังสือรับรอง, ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรอง กบข.
  2. ครอบครัวสมาชิก กบข.
  ได้แก่ บิกา / มารดา / คู่สมรส / บุตร
  - บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  - คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส
  3. พนักงาน กบข. บัตรพนักงาน, หนังสือรับรองการทำงาน
  4. ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ, หนังสือรับรองการทำงาน
  เอกสารขอสินเชื่อ
 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / บัตรพนักงาน กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
 5. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข.
  - บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  - คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบื่องต้น
 1. ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 2. ค่าทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง
  ขั้นตอนการสมัคร
 1. ลูกค้าดูรถที่สนใจที่โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคารผ่านตัวแทนขายรถยนต์หรือโชว์รูม พร้อมแจ้งความจำนงค์ขอใช้สิทธิ์สมาชิก กบข.
 3. ยื่นเอกสารพิจารณาสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่การตลาด
  สนใจติดต่อ
 • Thanachart Call Center 1770
 • สาขาธนาคารธนชาต
สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับสมาชิก กบข.และครอบครัว
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการของผู้ บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองจากเต็นท์รถยนต์ โดยให้บริการเช่าซื้อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพัน ในการผ่อนชำระเป็นรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวด จนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ต่างๆ จะตกเป็นของลูกค้า

  สิทธิพิเศษ
  • ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับครอบครัวสมาชิก กบข. ได้แก่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร โดย
   • บิดา/มารดา/บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
   • คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส
  • รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ
   • รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
  • อัตราดอกเบี้ย กบข. สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car)

   อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) สำหรับกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. (Code : GU)
   สำหรับการสมัครสินเชื่อและออกรถระยะเวลา ตั้งแต่  1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามแนบ)

   สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ:- รถยนต์ทุกรุ่น ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ (ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)

   อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (Code: GU) และระยะเวลาผ่อนชำระ

   สำหรับ   รถยนต์ ยี่ห้อ  HONDA, ISUZU , TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, FORD, SUZUKI, BENZ, BMW, Hyundai (H1)

  ปีจดทะเบียนรถยนต์

  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) :  รถเก๋ง

  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)  :  รถกระบะ / รถตู้*

  48 งวด

  60 งวด

  72  งวด

  84 งวด

  48 งวด

  60 งวด

  72  งวด

  84 งวด

  2016-2021

  3.65 %

  4.15%

  5.00%

  6.70%

  4.15%

  4.70%

  5.70%

  7.40%

  2014-2015

  4.10%

  4.45%

  5.25%

  7.10%

  4.50%

  5.25%

  6.00%

  7.70%

  2012-2013

  4.40%

  5.05%

  5.70%

  7.50%

  5.00%

  5.75%

  6.50%

  8.00%

  2011

  5.45%

  6.00%

  7.00%

  8.50%

  6.15%

  7.00%

  7.50%

  9.15%

  2010

  5.75%

  6.75%

  7.25%

  9.00%

  6.50%

  7.25%

  7.75%

  9.45%

  2009

  6.75%

  7.00%

  7.50%

   

  6.85%

  7.50%

  8.00%

   

  2008

  7.00%

  7.25%

  8.00%

   

  7.35%

  7.85%

  8.45%

   

  2007

  7.25%

  8.00%

   

   

  7.85%

  8.45%

   

   

   

  1. สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 72 งวด (6 ปี)

  1. กรณีเป็นรถที่ประมูลจากกลุ่มธนชาต ให้บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.75% จากตารางข้างต้น
  2. กรณีไม่ใช่รถที่ประมูลจากกลุ่มธนชาต ให้บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 1.00% จากตารางข้างต้น

  2. สำหรับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ (Other Brand) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 งวด (7 ปี) ให้บวกอัตราดอกเบี้ย 0.75% จากตารางข้างต้น

  3. *สำหรับรถตู้ ให้จัดเช่าซื้อตั้งแต่รถยนต์ปี 2008 ขึ้นไป , ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด (6 ปี)

  หมายเหตุ : รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด      ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยธนาคารจะแจ้งให้ กบข. ทราบล่วงหน้าก่อนมี การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเพียงพอตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

   

  • ขั้นตอนการอนุมัติไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว
  • ระยะเวลาการผ่อนนาน
  • ให้ยอดจัดพิเศษสูงถึง 100%

   หมายเหตุ : ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
   เอกสารขอสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / บัตรพนักงาน กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
  5. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ขั้นตอนการสมัคร
  6. ลูกค้าที่ต้องการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว แจ้งเรื่องกับเต็นท์รถยนต์ ให้ทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่การขาย พร้อมกับแจ้งความจำนงค์ขอ ใช้สิทธิ์สมาชิก กบข. เพื่อรับการนัดหมายในการทำสัญญาเช่าซื้อ / ค้ำประกัน
  7. ลูกค้าลงนามในแบบคำขอเช่าซื้อ แบบคำขอค้ำประกัน หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต สัญญาเช่าซื้อ / สัญญาค้ำประกัน พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
   สนใจติดต่อ
  • Thanachart Call Center 1770
  • สาขาธนาคารธนชาต
  สินเชื่อธนชาต Drive รถแลกเงิน

  สินเชื่อธนชาต Drive รถแลกเงิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเงินสดไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนในยามจำเป็น  เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือ ต่อยอดธุรกิจ โดยนำรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมาทำสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์เป็นของ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระเป็นรายเดือนตามรายละเอียดในสัญญาเช่าซื้อ โดยวงเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ รุ่นรถยนต์ รุ่นย่อยรถยนต์ และอายุการใช้งานของรถยนต์ ซึ่งมีข้อผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กลับไปเป็นของลูกค้า

  รายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

  1. อัตราดอกเบี้ย (สำหรับการสมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564)

  ประเภทรถยนต์

  ปีจดทะเบียนรถยนต์

   อัตราดอกเบี้ย  (ต่อปี)

   รถเก๋ง

   รถกระบะ/รถตู้

  รถยนต์ ชนิด รถเก๋ง รถบรรทุก รถตู้ส่วนบุคคล ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศ

  2019 – 2021

  3.18 %

  3.18 %

   

   

  2018

  3.30 %

  3.55 %

   

   

  2017

  3.30 %

  3.55 %

   

   

  2016

  3.30 %

  3.55 %

   

   

  2015

  3.55 %

  3.80 %

   

   

  2014

  3.55 %

  3.80 %

   

   

  2013

  3.80 %

  4.20 %

   

   

  2012

  3.90 %

  4.40 %

   

   

  2011

  4.00 %

  4.50 %

   

   

  2010

  4.10 %

  4.60 %

   

   

  2009

  4.20 %

  4.70 %

   

   

  2008

  4.30 %

  4.80 %

   

   

  2007

  4.55 %

  5.30 %

   

   

   

  2006

  4.80 %

  5.55 %

  (ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยธนาคารจะแจ้งให้ กบข. ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เพียงพอตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด)
  หมายเหตุ :ไม่รับรถบรรทุก, รถป้ายเหลือง และรถที่เคยจดทะเบียนรับจ้าง หรือรถรับจ้างประจำทาง เช่น รถแท็กซี่ , รถตู้โดยสาร ฯลฯ

  2. ระยะเวลาผ่อนสูงสุด และอายุรถสูงสุด

   

  Market Brands
  (Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Benz, BMW, Chevrolet, Mazda, Ford, Suzuki)

  Tata, Proton

  ยี่ห้ออื่น

  รถตู้

  จำนวนงวดสูงสุด(งวด)

  72

  60

  60

  60

  อายุรถสูงสุด(ปี)

  16

  12

  12

  6

  • ยึดวันตรวจ NCB เป็นหลักในการใช้เงื่อนไขดังกล่าว
  • ไม่รับรถบรรทุก, รถป้ายเหลือง และรถที่เคยจดทะเบียนรับจ้าง หรือรถรับจ้างประจำทาง เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร ฯลฯ
  • จ่ายค่าตัวรถยนต์ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนเท่านั้น
  • การทำประกันภัยใช้เงื่อนไขตามนโยบาย ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
  • กรณีรถเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ ต้องเปลี่ยนเฉพาะเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันเท่านั้น

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • ครอบครัวสมาชิก กบข. (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ของสมาชิ กบข.)

  ช่องทางการสมัคร
  สาขาธนาคาร ธนชาตทั่วประเทศ
  เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6  เดือน
  • ใบสลิปเงิน/ เอกสารรับรองเงินเดือน
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
   สนใจติดต่อ
  • Thanachart Call Center 1770
  • สาขาธนาคารธนชาต
  ประกันภัยรถยนต์ธนชาต 2+

  ความคุ้มครอง

  ความ คุ้มครอง ทุน ประกันภัย
  1. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  - รถหาย หรือ ไฟไหม้
  - ชนกับยานพาหนะทางบก

  100,000 บาท
  100,000 บาท / ครั้ง
  2. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
  - ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
  - ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
  - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

  ไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน
  ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง
  ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
  3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล ของผู้โดยสารและผู้ขับขี่
  - ค่ารักษาพยาบาล ของผู้โดยสารและผู้ขับขี่
  - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

  100,000 บาท / คน
  100,000 บาท / คน
  200,000 บาท / ครั้ง

  เบี้ยประกันภัย


  ทุน ประกันภัย เบี้ยประกันภัยรถ ยนต์ธนชาต 2+
  ปกติ กบข.
  100,000 7,900 7,199

   เงื่อนไข
  1. รับเฉพาะรถเก๋ง และ รถกระบะ ที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือ ให้เช่า อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับปีที่ จดทะเบียน ถึงปีที่เอาประกันภัย ไม่ต้องดูเดือนที่จด)
  2. เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
  3. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย เอกสารการสมัคร
  4. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / บัตรพนักงาน กบข.
  5. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
  6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ขั้นตอนการสมัคร
  7. ลูกค้ายื่นเอกสาร และแจ้งขอใช้สิทธิ์สมาชิก กบข. เพื่อเอาประกันภัย พร้อมทั้งชำระค่าเบี้ยประกันให้กับเจ้าหน้าที่ สาขาธนาคาร ทุกสาขา
  8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการเอาประกันภัย และจำนวนเงิน
  9. เจ้าหน้าที่นำส่งใบ Pay in (สำเนา) 1 ชุด แนบกับเอกสารยืนยันการขอทำประกันภัย ให้กับลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  10. ทางธนชาตประกันภัยจะจัดส่งกรมธรรม์ไปยังปลายทางที่ท่านระบุ (เป็นกรรมธรรม์ที่ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่กรมธรรม์ที่ออกให้ผู้เอา ประกันภัย จะระบุชื่อผู้เอาประกันภัยตามชื่อที่ระบุในสำเนาทะเบียนรถยนต์เท่านั้น)
   สนใจติดต่อ
  • Thanachart Call Center 1770
  • สาขาธนาคารธนชาต
  ประกันภัยพิทักษ์รับ้าน

  ความคุ้มครอง

  ความคุ้มครอง แผนประกันภัย
  Lovely Home Luxury Home
  1. ความคุ้มครองพื้นฐาน ของกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย (ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว) ตามมูลค่าทรัพย์สิน

  2. ค่าใช้จ่าย / ค่าเช่าเพื่อหาที่พักอาศัยใหม่ชั่วคราว

  - ชดใช้ตามค่าห้องเช่าที่แท้จริง
  5% ของทุนประกัน
  (ไม่เกิน 10,000 บาท/วัน)

  3. โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ปรากฏร่องรอยงัดแงะในการบุกรุก)

  ชดใช้มูลค่าทรัพย์สิน
  สูงสุดถึง 100,000 บาท
  (ต่อชิ้น ไม่เกิน 20,000 บาท)
  ชดใช้มูลค่าทรัพย์สิน
  สูงสุดถึง 200,000 บาท
  (ต่อชิ้น ไม่เกิน 20,000 บาท)

  4. คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกของตัวบ้าน

  - สูงสุด 50,000 บาท
  ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

  5. ความรับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  - 1,000,000 บาท
  ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  (แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง)
  6. ชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในบ้านเนื่องจากการไฟไหม้ หรือการ โจรกรรม - 200,000 บาท
  ภัยเพิ่ม เติม
  ค่าซ่อมแซมประตู หน้าต่าง (ที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม)
  ตามความเสียหายแต่ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
  คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  ตามความเสียหาย
  แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
  ตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย
  ตามความเสียหาย
  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  ตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย
  คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  ตามความเสียหายแต่ไม่เกิน 20,000 บาท
  ตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย
  คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน ตามความเสียหายแต่ไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
  ตลอด ระยะเวลาเอาประกันภัย

  เบี้ยประกันภัย

  จำนวนเงินเอาประกันภัย
  (บาท)
  Lovely Home Luxuly Home
  เบี้ย ประกันปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ เบี้ย ประกันปกติ เบี้ยประกัน พิเศษ
  500,000 876 800 1,451 1,335
  1,000,000 1,305 1,172 1,935 1,719
  1,500,000 1,736 1,542 2,417 2,103
  2,000,000 2,166 1,913 2,901 2,488
  2,500,000 2,595 2,283 3,384 2,871
  3,000,000 3,025 2,654 3,868 3,256

   เอกสารการสมัคร
  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / บัตรพนักงาน กบข.
  2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
   สนใจติดต่อ
  • Thanachart Call Center 1770
  • สาขาธนาคารธนชาต
  ประกันภัยส่วนบุคคล

  ความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกัน

  ความคุ้มครอง ค่า เบี้ยประกันภัย
  ปกติ
  ค่า เบี้ยประกันภัย
  สำหรับ กบข.
  แผน Regular แผน Plus แผน Regular แผน Plus
  1. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (อบ.1) รวมถึงถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย
  500,000 500,000 500,000 500,000
  2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  30,000 30,000 30,000 30,000
  3. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะจากการขับขี่ หรือโดยสารรถ จักรยานยนต์
  250,000 250,000 250,000 250,000
  4.ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  - กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
  - กรณีห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ CCU ในไทย
  - กรณีห้อง ผู้ป่วยปกติ หรือ ICU/CCU ต่างประเทศ


  -
  -
  -


  500
  1,000
  1,000


  -
  -
  -


  500
  1,000
  1,000
  เบี้ยประกันภัยต่อปี รวมภาษีและอากร 1,160 1,510 1,050 1,350

   เอกสารการสมัคร
  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / บัตรพนักงาน กบข.
  2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
   สนใจติดต่อ
  • Thanachart Call Center 1770
  • สาขาธนาคารธนชาต

  สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปริญญาโท-เอก

  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสถาบันการศึกษา (เฉพาะภายในประเทศ) โดยมีหลัก ทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

   เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
  1. วงเงินกู้ : 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่ง ล้านบาทถ้วน)
  2. อัตราดอกเบี้ย

   ประเภทหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย
   อสังหาริมทรัพย์ TBANK's MLR
   เงินฝากประจำ TBANK's MLR + 1%
   บุคคล TBANK's MLR + 4%

  3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
  4. คุณสมบัติผู้กู้
   1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิก/พนักงาน กบข.
   2. สัญชาติไทย
   3. อายุ 22 ปี ขึ้นไป และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
   4. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) ขึ้นไป
   5. มีอายุการทำงานในงานปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
  5. เงื่อนไขการให้หลักประกัน (ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเรียน)

   กรณีอสังหาริมทรัพย์
   ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีราคาประเมินโดยบุคคลที่ธนาคารเห็นชอบ มูลค่า ไม่ต่ำกว่า 1,000,000.- บาท
   โดยจดทะเบียนจำนองให้แก่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงินจำนองเท่ากับวงเงินกู้

   กรณีเงินฝากประจำ
   เฉพาะเงินฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป ของธนาคารธนชาต จำกัด ( มหาชน) โดยมียอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินกู้ และจะต้องลงนามในสัญญาจำนำ
   และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีแก่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งจัดให้มีบุคคลค้ำประกันในส่วนที่เหลือจนเท่ากับวงเงินกู้
   กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

   อายุของผู้ค้ำประกัน
   - กรณีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ำประกันไม่กำหนดอายุ
   - กรณี บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกัน อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

   รายได้
   - กรณี รายได้ประจำ : มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
   - กรณีธุรกิจส่วนตัว : รายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท ต่อเดือน และ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  เอกสารประกอบการพิจารณาสิน เชื่อ

   ผู้กู้
  1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข./ บัตรพนักงาน กบข.
  2. แบบคำขอสินเชื่อ / หนังสือให้ความยินยอมตรวจ เครดิตบูโร
  3. สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  6. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด
  8. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  9. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (แล้วแต่กรณี)
  10. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา หรือ เอกสารผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
  11. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  12. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  13. ค่าประเมินหลักประกัน 2,675.- บาท (เฉพาะกรณีอสังหาริมทรัพย์)
  14. ค่าบริการจดทะเบียนสิทธิ 1,070.- บาท (เฉพาะกรณีอสังหาริมทรัพย์)
   การเบิกเงินกู้
  • เบิกเงินกู้เป็นงวดๆ ตามเอกสารการลงทะเบียน โดยธนาคารจะจ่ายเป็นเช็คในนามสถาบันการศึกษา
  • กรณีผู้กู้จ่ายค่าลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้แก้ผู้กู้ โดยผู้กู้จะสามารถเบิกเงินกู้ย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
   * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป หากผู้ กู้ค้างชำระเงินกู้ติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป การชำระคืนเงินกู้
  • หักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) : ผู้กู้ต้องแสดงความจำนงขอชำระค่างวดโดยการหักเงินจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้กู้มีอยู่ กับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

   1. ชำระผ่าน Counter Service
   2. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์
   3. ธนาคารธนชาตทุกสาขา

   ** ค่าธรรมเนียมการ ชำระเงินขึ้นอยู่กับประกาศของผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละราย กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการโดยตรงก่อนชำระ เงิน
   *** การชำระคืนเงินกู้เป็นการชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

   ติดต่อยื่นคำขอกู้ เงิน
   ติดต่อขอกู้ได้ ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

  สินเชื่อบ้าน
  1. วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ

  1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง/และหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) ซึ่งสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ โดยจะเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการหรือเป็นบ้านมือสองก็ได้
  2. เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง/และหรือคู่สมรส (จดทะเบียน)
  3. เพื่อต่อเติม หรือ ขยาย หรือ ซ่อมแซมอาคาร ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง/และหรือคู่สมรส (จดทะเบียน)
  4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) จากสถาบันการเงินอื่น/หรือที่เป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) จากสถาบันการเงินอื่น/หรือที่เป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทยเดิม) และปลูกสร้างหรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

  2. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ ที่เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่เป็นสมาชิก กบข. แต่อยู่ภายในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก กบข. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทยเดิม) ในการทำหน้าที่หักเงินจากรายได้ของผู้กู้เพื่อชำระหนี้แล้ว

  3. วงเงินและค่าใช้จ่ายที่พึงขอสินเชื่อ
  1. ให้วงเงินสินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 500,000.-บาท (ยกเว้นกรณีต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร)
  2. ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า
  3. ไม่เกินวงเงินจำนองที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม ยกเว้นกรณีขอกู้ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร วงเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า ต้องไม่ เกินยอดเงินต้นคงเหลือเท่านั้น ส่วนที่เกินเป็น ค่าปลูกสร้างอาคารตาม หลักเกณฑ์ของธนาคาร
  4. ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลัก (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
  4. ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
  • 4.1 หลักฐานของผู้กู้
   • 4.1.1 สำเนาบัตรสมาชิก กบข. ของผู้กู้
   • 4.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / คู่สมรส
   • 4.1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส
   • 4.1.4 สำเนาทะเบียนสมรส
   • 4.1.5 สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
   • 4.1.6 สำเนาใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
   • 4.1.7 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ / สกุล
   • 4.1.8 สลิปเงินเดือน 3 เดือนหลังสุด
   • 4.1.9 หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด กรณีไม่มีเอกสารรายการที่ (4.1.8) และกรณีทำงานปัจจุบันไม่ถึง 1 ปี ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม
   • 4.1.10 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีที่ใช้โอนเงินเดือนผ่าน)
   • 4.1.11 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือ กระแสรายวัน (ถ้ามี)
  • 4.2 เอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ แยกตามประเภทการขอสินเชื่อ
   • 4.2.1 กรณีเพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุด
    • หนังสือสัญญาจะซื้อ / ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    • โฉนดที่ดิน ด้านหน้า-หลัง ครบทุกหน้า
    • ใบเสร็จการผ่อนชำระเงินดาวน
   • 4.2.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
    • สัญญาขายที่ดิน (ทด. 13)
    • สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิมของทุก ๆ วงเงิน รวมถึงสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกฉบับ (ถ้ามี)
    • ใบเสร็จการผ่อนชำระค่างวดย้อนหลัง 6 เดือน
    • โฉนดที่ดิน ด้านหน้า-หลัง ครบทุกหน้า
   • 4.2.3 กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
    • แบบแปลนบ้าน/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
    • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ใบตอบรับอนุญาต
    • สัญญาปลูกสร้าง
    • โฉนดที่ดิน ด้านหน้า-หลัง ครบทุกหน้า
    • รูปถ่ายที่ดินที่จะสร้างบ้าน
    • ใบอนุญาตรื้อถอน (กรณีรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่)
  • 4.3 ผู้ประสงค์ขอสินเชื่อเคหะ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (2) พร้อมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อตามข้อ (4.1) และ (4.2) ติดต่อยื่นคำขอสินเชื่อเคหะได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

  5. หลักประกัน
  โฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฯลฯ โดยหลักประกันจะต้องมีทางเข้า-ออกทางรถยนต์ / เรือ สู่ทางสาธารณะได้ และผู้กู้จะต้องทำประกันอัคคีภัยเต็มวงเงินกู้หรือมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ผู้รับประโยชน์ให้แก่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

  6. อัตราดอกเบี้ย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2558

  • 6.1 สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้าน

     แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
   ปีที่ 1 2.25% 4.00% MLR ลบ 2.50%
   ปีที่ 2 MLR ลบ 1.00%
   ปีที่ 3 MLR ลบ 1.00%
   ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR ลบ 1.00%


  • 6.2 สำหรับวงเงินกู้น้อยกว่า 1.5 ล้าน

     แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
   ปีที่ 1 3.00% 4.50% MLR ลบ 2.00%
   ปีที่ 2 MLR ลบ 0.75%
   ปีที่ 3 MLR ลบ 0.75%
   ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR ลบ 0.75%

  • หมายเหตุ
   1. ผู้กู้จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 และจดจำนองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
   2. กรณีลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการผ่อนชำระให้เรียกเก็บตามอัตราการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะของธนาคาร

  7. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่นๆ
  การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

  8. การหมดสิทธิ
  กรณีผู้กู้พ้นจากการเป็นสมาชิก กบข. และยังมีภาระหนี้คงค้าง ธนาคารจะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตรา MLR ลบ 0.50% นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก กบข.

  9. การได้รับสิทธิต่อ
  กรณีผู้กู้ที่พ้นจากราชการตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล และยังมีภาระหนี้คงค้าง ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาที่จะให้ได้รับสิทธิต่อไป

  หมายเหตุ
  1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)