Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ดิจิทัลแบงก์กิ้ง > Thanachart iNet > Thanachart iNet    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 Thanachart Connect

 ธนชาตพร้อมเพย์

 Thanachart iNet

 Thanachart SMS Alert

 ธนชาต e-Statement ประกันชีวิต
 
Thanachart iNet
 
 
เผยแพร่ : 26/05/2554

Thanachart iNet บริการธนาคารออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าบุคคล ให้การทำธุรกรรมทางการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ สะดวก สบาย มั่นใจ ปลอดภัยเหมือนไปธนาคารด้วยตนเอง

ด้วยระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยระดับสูง ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Entrust ซึ่งมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือระดับสากล (อ่านรายละเอียดมาตรฐานความปลอดภัย) ให้คุณมั่นใจ แม่นยำ สะดวก ปลอดภัย ในการทำธุรกรรมทางเงินออนไลน์ ด้วยบริการ Thanachart iNet ของธนาคารธนชาต

Welcome to Thanachart i-Net

สะดวก มั่นใจ ปลอดภัยกับบริการ
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Real time) และพิมพ์รายการเดินบัญชีของบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวัน เงินฝากประจำ เงินฝากปลอดภาษี และตั๋วแลกเงิน
 • โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร สำหรับบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
 • ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาต เช่น ค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกันภัยและประกันชีวิต
 • สอบถามสถานะ / อายัดเช็ค
 • โอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร และชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการต่างๆ
วิธีการสมัคร
 1. สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชี
 2. สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ของธนาคารธนชาต (เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการทำธุรกรรม ลูกค้าสามารถสมัครใช้ One Time Password ได้ที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ)
  เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว และใบอนุญาตทำงาน/ใบสำคัญแสดงถิ่น (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
 • บัญชีที่ใช้สำหรับสมัครต้องเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาที่เป็นชื่อเดี่ยวเท่านั้น
 • มี e-mail address และ เบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับรับ One Time Password
เงื่อนไขและข้อตกลง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Thanachart Contact Center 1770
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)