Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อการออมทรัพย์ > Perfect Choice 12/6    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
Perfect Choice 12/6
 
 
ตอบโจทย์เรื่องสะสมทรัพย์ระยะสั้น ให้ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจที่มาพร้อมความเสี่ยงต่ำ
 
เผยแพร่ : 19/06/2558

ตอบโจทย์เรื่องสะสมทรัพย์ระยะสั้น ให้ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจที่มาพร้อมความเสี่ยงต่ำ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ให้เงินคืนทุกปี
 • เพิ่มวินัยการออม เพื่อให้ถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอน
 • พิเศษ สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพก่อนสมัครขอทำประกันภัย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการ กระจายเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ชัดเจนและแน่นอน ด้วยการเพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 6 ปี พร้อมรับผลประโยชน์ และความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 12 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
รายละเอียด
Perfect Choice 12/6 รูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองชีวิต 12 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 6 ปี ช่วยบริหารเงินในระยะสั้น รับเงินคืนรายปีทุกปี ที่สูงและคุ้มค่าอย่างรวดเร็ว อุ่นใจกับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นตลอดสัญญา 12 ปี พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรรพากร)

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี ให้ความคุ้มครองถึง 12 ปี
 • รวดเร็วกับเงินคืนสูงรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11 ปีละ 6 % ของทุนประกันภัย
 • คุ้มค่าด้วยเงินคืนเมื่อครบสัญญา 600 % ของทุนประกันภัย สามารถตอบสนองแผนการเงินได้อย่างสมบูรณ์
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตทุกกรณีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามช่วงระยะเวลา สร้างความมั่นใจในแผนการเงิน
 • ลูกค้าใหม่ไม่ต้องตรวจ/แถลงประวัติสุขภาพก่อนการสมัครขอทำประกันภัย ให้ความคุ้มครองทันทีที่สมัครตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
การจ่ายผลประโยชน์
  ด้านความคุ้มครองชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 105 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 210 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 315 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 420 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 525 % ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6-12 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 600 % ของทุนประกันภัย

  ด้านการออมทรัพย์
 • สิ้นปีกรมธรรมที่ 1-11 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 600% ของทุนประกันภัย

  ด้านภาษี
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย : 66-70 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 25,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 12 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
 • อายุ 66-70 ปี : 1,0000 บาท
หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)