Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อการออมทรัพย์ > ธนชาต มรดกจัดได้    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
ธนชาต มรดกจัดได้
 
 
สร้างหลักประกันให้ชีวิต มีมรดกให้ลูกหลาน
 
เผยแพร่ : 19/06/2558

สร้างหลักประกันให้ชีวิต มีมรดกให้ลูกหลาน

 •  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองตลอดชีพ
 •  ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสร้างกองมรดกให้ลูกหลาน ด้วยการสะสมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • สะดวกในการวางแผนมรดก คุ้มค่าด้วยความคุ้มครองชีวิต จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ด้วยการตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ เพียง 2 ข้อ
 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

 

รายละเอียด


ธนชาต มรดกจัดได้เป็นรูปแบบการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ แต่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหลักประกันทางการเงิน และผู้ที่วางแผนมรดก คุ้มค่าด้วยความคุ้มครองชีวิตสูง เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพงอย่างที่คิด พร้อมรับสิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 1. คุ้มค่าด้วยความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 2. อุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพจนถึงอายุ 99 ปี ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
 3. สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ตอบคำถามสุขภาพสั้นเพียง 2 ข้อ
 4. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 5. ผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ ไม่ต้องเสียภาษีลูกค้าใหม่สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ตอบคำถามสุขภาพสั้นเพียง 2 ข้อ

การจ่ายผลประโยชน์

ด้านความคุ้มครองชีวิต

รับเงินชดเชย 100% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่

ด้านภาษี

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ สามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย


 • อายุรับประกันภัย 30 -70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท (กรณีชำระเบี้ยประกันแบบราย 1 เดือน เบี้ยประกันรายเดือนต้องมากกว่า 500 บาท)
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

หมายเหตุ


 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 •  การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)