Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อการลงทุน > PRU Happy Link    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
PRU Happy Link
 
 
เผยแพร่ : 12/09/2559

PRUhappy link
สร้างความมั่นคงให้ชีวิต เพิ่มความมั่งคั่งให้อนาคต


เพิ่มทางเลือกเพื่อความมั่นคงของชีวิต ควบคู่การลงทุนที่เลือกได้ เพื่อโอกาสของการสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้น
 • เลือกรับความคุ้มครองชีวิต ควบคู่การลงทุนที่คุณเลือกได้
 • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เพื่ออนาคตและความมั่งคั่งกำหนดได้ด้วยตัวเอง
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ควบคู่ไปกับการลงทุนแบบยืดหยุ่นที่สามารถเลือกกองทุนได้ด้วยตนเอง
 • โปร่งใสด้วยการเปิดเผยค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิตและการลงทุนแยกจากกันอย่างชัดเจน
 • ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุน และประกันชีวิตได้ตามต้องการ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบ regular รายปีจนถึงอายุ 99 ปี
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตทุกกรณีตั้งแต่ 5-30 เท่าของเบี้ยประกันภัยยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • คุ้มค่าด้วยโบนัสพิเศษถึง 20% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระเข้ามาในปีที่ 7 สำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนืองจนครบ 7 ปี
 • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ลงทุนอย่างมั่นใจด้วยกองทุนที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี และมีให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถสับเปลี่ยนได้ฟรีถึง 12 ครั้งต่อปี
การจ่ายผลประโยชน์
 • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
  หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
  2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ กองทุนภายใต้ กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน – 70 ปี
 • มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับประกันภัยได้*

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยสูงสุด

เบี้ยประกัยภัยหลัก

24,000 บาท / ปี

ไม่จำกัด

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5,000 บาท / ครั้ง / ปี

5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีในแต่ละปี


หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)