Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > สินเชื่อ SME > ประกันภัย > SME มีกันไว้พลัส  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล...

 สินเชื่อวงเงินสูง

 สินเชื่อผู้ประกอบการวิชาช...

 สินเชื่อ SME บัญชีเดียว

 ประกันภัย สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
SME มีกันไว้พลัส
 
 
 

SME มีกันไว้พลัส
จ่ายเบาๆ เอาอยู่
คุ้มครองครบ จบทุกปัญหา
มีกันไว้ทุกเรื่องที่ไม่คาดคิดในธุรกิจ  SME

 • คุ้มครองธุรกิจ
  ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, กระจกแตก, จลาจล เต็มทุนประกันภัย, น้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองลูกค้าและบุคคลภายนอก
  อาทิ การบาดเจ็บ, เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน สูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ

 • SME มีกันไว้ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกซื้อไว้
 • รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (เอไอจี) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และประเมินความแข็งแกร่งทางการเงินที่ระดับ A+ จากการจัดอันดับโดยสถาบันสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (S&P’s)
 • ธนาคารธนชาตในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (เอไอจี) (บริษัทฯ) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯจะคิดเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ได้คุ้มครองไป และคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันภัย
 • กรณีที่จำนวนทุนประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง) เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนต่างกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกๆรายการ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)