ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

ขั้นตอนการใช้งานกระปุกออมสิน หรือ Piggy Bank ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

  1. แนะนำบริการและขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ คลิก
  2. แนะนำขั้นตอนการเลือกบัญชีเติมเงินกระปุกออมสิน คลิก
  3. รูปแบบการออม คลิก
  4. กรณีแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีกระปุกออมสิน หรือบัญชีเติมเงินออม คลิก

VDO แนะนำการใช้งาน

มารู้จัก Thanachart Connect

ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น

ลูกค้าบัญชีเงินฝากสมัครใช้บริการและเข้าสู่ระบบ

ลูกค้าบัตรเครดิต และ บัตรFLASH Plus สมัครใช้บริการและเข้าสู่ระบบ

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สมัครใช้บริการและเข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานครั้งแรก

ลืมรหัสผ่าน

เงินฝาก Deposit

โอนเงิน (ภายในธนาคาร)

โอนเงิน (ต่างธนาคาร)

การจ่ายค่าบัตร

การชำระสินเชื่อ

วิธีชำระเงิน

วิธีเติมเงินและข้อความ (Top Up and Message)

การตั้งค่า Settings

Tips

โปรโมชันผลิตภัณฑ์ / บริการของธนชาต News

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวม บลจ.ธนชาต

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรด้วยตนเอง

Piggy Bank หรือ กระปุกออมสินอัตโนมัติ

ทำรายการโปรดไม่ต้องใส่รหัส OTP (Favorite)

โอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ระหว่างบัญชีธนชาต)