สนใจสมัครสินเชื่อ

เงื่อนไขโปรโมชั่นงาน Motor Show 2021

ธนชาตDRIVE สินเชื่อรถยนต์ใหม่ช่วยจ่ายค่าผ่อนครึ่งหนึ่ง 1 งวด สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท เพียงสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่กับธนชาตDRIVE และเปิดบัญชี All FREE และเข้าใช้งาน แอป TOUCH

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่กับธนชาตDRIVE ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่   22 มี.ค. - 9 เม.ย. 64 และได้รับการอนุมัติพร้อมเกิดสัญญาออกรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
 2. ลูกค้าต้องมีบัญชี ALL FREE และเปิดใช้งาน แอป TOUCH  ที่มีชื่อบัญชีเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่ตรงกับสัญญาสินเชื่อรถยนต์ โดยต้องเปิดใช้งาน แอป TOUCH ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64  (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี ALL FREE และเข้าใช้งาน แอป TOUCH อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 3. ลูกค้าต้องชำระค่างวดติดต่อกันครบ 3 งวดแรกเต็มจำนวน และ ชำระค่างวดไม่เกินวันครบกำหนดชำระตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ
 4. เมื่อลูกค้าปฏิบัติครบตามเงื่อนไขข้อ 1 - 3 ธนาคารจะดำเนินการจ่ายค่างวดรถยนต์ครึ่งหนึ่ง ของค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ที่ลูกค้าต้องชำระ สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท เข้าบัญชีสินเชื่อรถยนต์ของลูกค้า ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลูกค้าออกรถยนต์ ซึ่งธนาคารจะเริ่มจ่ายค่างวดจำนวนครึ่งหนึ่ง ครั้งแรก ในวันที่ 15 ก.ค. 64 โดยหักจากค่างวดปกติให้อัตโนมัติทั้งจำนวนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท (กรณีตรงกับวันหยุดทำการ จะเลื่อนการชำระค่างวดจำนวนครึ่งหนึ่ง เป็นวันทำการถัดไป)

ตัวอย่างตารางคำนวณการจ่ายค่างวดจำนวนครึ่งหนึ่งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ธนชาตDRIVE

ลูกค้าสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่และเกิดสัญญาออกรถตามเงื่อนไขแคมเปญ

ธนาคารส่ง SMS แจ้งเตือนให้สมัคร TMB All Free คู่กับ TMB Touch
และ
ชำระค่างวดภายในวันครบกำหนด

ลูกค้าทำครบเงื่อนไขแคมเปญ
ตามข้อ 1 - 2
และ
ชำระค่างวดภายในวันครบกำหนด
ครบ 3 งวดแรกติดต่อกัน

วันที่ได้รับค่างวดจำนวนครึ่งหนึ่ง
ตามเงื่อนไขแคมเปญ
และ ส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าทราบ

22 มี.ค. - 30 เม.ย. 64

10 พ.ค. 64

22 มี.ค. - 30 มิ.ย. 64

15 ก.ค. 64

1 - 31 พ.ค. 64

10 มิ.ย. 64

22 มี.ค. - 31 ก.ค. 64

16 ส.ค. 64

22 มี.ค. - 31 ส.ค. 64

15 ก.ย. 64

22 มี.ค. - 30 ก.ย. 64

15 ต.ค. 64

22 มี.ค. - 31 ต.ค. 64

15 พ.ย. 64

22 มี.ค. - 30 พ.ย. 64

15 ธ.ค. 64

ตัวอย่าง
กรณีที่ 1 ค่างวดที่ลูกค้าต้องชำระยอด 9,000 บาท ธนาคารจะจ่ายค่างวดจำนวนครึ่งหนึ่ง จำนวน 4,500 บาท
กรณีที่ 2 ค่างวดที่ลูกค้าต้องชำระยอด 20,000 บาท ธนาคารจะจ่ายค่างวดสูงสุด จำนวน 5,000 บาท

 1. ธนาคารจะจ่ายค่างวดรถยนต์จำนวนครึ่งหนึ่ง ให้ภายใน 120 วันนับจากวันที่ลูกค้าเกิดสัญญาออกรถยนต์ ซึ่งวันที่จ่ายอาจไม่ทันกับวันที่ลูกค้าต้องผ่อนชำระค่างวดในงวดถัดไป ลูกค้าจึงควรตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่างวดจากใบแจ้งยอดที่ลูกค้าได้รับก่อนชำระเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระค่างวด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญตามรายการส่งเสริมการขายปกติของธนาคารในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่รวมรายการส่งเสริมการขายพิเศษ
 5. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 6. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartbank.co.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1770 และ www.facebook.com/ThanachartDRIVE หากกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

 

รับต่อที่ 2
เงื่อนไขการรับความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 และ ประกันอุบัติเหตุ (PA)

 1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถแลกเงิน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พร้อมเกิดสัญญา ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.- 31 พ.ค. 64
 2. จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะผู้ทำสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถแลกเงิน กับธนาคารธนชาต เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ในทุกกรณี
 3. รับฟรี ความคุ้มครองประกันภัย
  1. ความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19  ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สูงสุด 100,000 บาท  , ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในฐานะผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดไวรัสโคโรนา สูงสุด 10,000 บาทต่อปี
   มีระยะเวลาเอาประกันภัย 12 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
   ข้อมูลเพิ่มเติม : การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ
   การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้
   และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  2. รับฟรี ประกันอุบัติเหตุ โดย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มต้นคุ้มครอง นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบสมบูรณ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 3 เดือน เวลา 16.30 น.
 4. วิธีการรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 และประกันอุบัติเหตุ
  ลูกค้าจะต้องสแกน QR CODE ในเอกสารแจ้งสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 และประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับเอกสารสัญญาเช่าซื้อให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อกรอกข้อมูลของลูกค้าในฐานะผู้เอาประกันภัยจนเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอน (สำหรับลูกค้าผู้เอาประกันอุบัติเหตุให้กรอกรหัสสาขา TMB โดยใช้ตัวเลขรหัส 000 ) ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64
 5. ธนาคารจะพิจารณาลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19  และ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้า ตามช่องทางที่ลูกค้า แจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคาร ภายใน 2 วันทำการ  นับจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
  1. ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ได้ 2 ช่องทาง คือ Email หรือ SMS ตามความสะดวกของลูกค้า
  2. รับเอกสารกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ทาง Email
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
 8. แคมเปญนี้จัดทำโดย สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1770

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิด-19 และข้อยกเว้น

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 เดือน โดยกำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลารอคอย 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 3. ในขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (หากเป็นชาวต่างชาติต้องมี passport และ work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 4. กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อแผนประกันภัยโควิด นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับตามแผน 1 ทุนประกันภัยจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมสูงสุดต่อคนจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในฐานะผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดไวรัสโคโรนา สูงสุด 10,000 บาทต่อปี
 5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส

  โคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 7. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736

เงื่อนไขการรับประกันและการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุ (PA)

 1. กรณีการเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทน ต้องดำเนินการภายใน 180 วันนับจากวันที่เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวะสิ้นเชิง โดยติดต่อ Call Center บริษัท    นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1748 ตลอด 24 ชม.
 2. กรณีขอเบิกค่ารักษาพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรประกันอุบัติเหตุ (Care Card) ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ ภายใน 7 วันทำการนับจากลงทะเบียน เพื่อเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา กรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • หากเกิดอุบัติเหตุก่อนได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ (Care Card) สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร  1748 ตลอด 24 ชม.
 3. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน อุบัติเหตุ ของบริษัท  นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอุบัติเหตุทุกครั้ง
 4. รับประกันอุบัติเหตุ (PA )โดย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่ บริษัท    นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1748

 

รับต่อที่ 3

เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต TMB หรือธนชาต  รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่งาน Motor Show หรือดีลเลอร์รถยนต์ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขกำหนด

ยอดใช้จ่ายสะสม / ตลอดรายการ

รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์

30,000 -74,999 บาท

150 บาท

75,000 -149,999 บาท

500 บาท

150,000 - 299,999 บาท

1,200 บาท

300,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

หมายเหตุ: จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 3 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ตลอดรายการ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ร่วมรายการ (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวสำหรับ 1 หมายเลขบัตรหลัก /ตลอดรายการ)

บัตรเครดิตทีเอ็มบี

บัตรเครดิตธนชาต

ลงทะเบียนพิมพ์ TMX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต ทีเอ็มบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

ลงทะเบียนพิมพ์ TMX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต     ธนชาต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี

แบ่งชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ได้ง่าย ๆ
เพียงทำรายการด้วยตัวเอง ผ่านบริการ So GooOD 0% 3 เดือน ใน TOUCH หรือ Contact Center โทร 1558

 

เงื่อนไขบริการ So GooOD

หากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างภายใต้บริการนี้ ไม่ว่ายอดใดยอดหนึ่ง และ/หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในบริการอื่น รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ และบริการอื่นๆ ทั้งหมด โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ทุกยอดที่มีอยู่กับธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป