รายละเอียดรายการส่งเสริมการตลาด

รายการส่งเสริมการตลาดสำหรับบริการ ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านระบบธนชาตเวสเทิร์น ยูเนี่ยนสะดวก, รวดเร็ว สามารถทำรายการได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางธนชาต ATM เพียงมีบัญชีธนาคารธนชาตพร้อมบัตร ATM สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ทันทีพร้อมรับสิทธิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าธนคารธนชาตลงทะเบียนใช้บริการส่งเงินต่างประเทศผ่านระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 200 บาท ที่ทำธุรกรรมส่งเงินต่างประเทศผ่านระบบ เวสเทริน์ยูเนี่ยน ผ่านช่องทางธนชาต ATM ภายในเดือนเดียวกันอย่างน้อย 2 ครั้ง

  1. บริการส่งเงินต่างประเทศผ่านช่องทางธนชาต ATM ลูกค้าจะต้องมีบัญชีและมีบัตร
  2. ATM ของธนาคาร หากยังไม่มีบัญชีหรือบัตร ATM ลูกค้าสามารถขอเปิดบริการได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา
  3. ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำรายการ ตามเลขที่บัญชีธนาคารธนชาตที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
  4. รายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวเฉพาะการทำธุรกรรมส่งเงินต่างประเทศธนชาต เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านช่องทางธนชาต ATM เท่านั้น
  5. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมการส่งเสริมการตลาดนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้แล้วทุกประการ
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับลูกค้าธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนเป็นสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
  7. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการและหรือสื่อต่างๆ ของธนาคาร
  9. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด