รายได้ลดแต่หนี้ไม่ลด รีไฟแนนซ์, รถเคลียร์หนี้

รายได้ลดแต่หนี้ไม่ลด รายได้ลดแต่หนี้ไม่ลด
รถเคลียร์หนี้ดียังไง

รถเคลียร์หนี้
คืออะไร?

รถแลกเงิน เคลียร์หนี้
คือ โปรแกรมใหม่ของสินเชื่อ
ธนชาตDRIVE
รถแลกเงิน สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ที่มีความต้องการรวบหนี้ ทั้งหนี้รถ
หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถแลกเงิน ไปปิดสินเชื่อ
ดังกล่าว ซึ่งหลังจากรวบหนี้สินเชื่อทั้งหมดแล้วคุณสามารถรับวงเงิน
ส่วนที่เหลือได้อีกด้วย

ถ้าคุณกำลังตกอยู่ ในสถานการณ์แบบนี้

รายได้ลดลง
แต่ภาระหนี้ต้องจ่ายเท่าเดิม
รวมภาระหนี้
อย่ารอให้กลายเป็นหนี้เสีย..
แค่มีรถ
ให้ ธนชาตDRIVE
รถแลกเงิน เคลียร์หนี้

วงเงินสูง ดอกต่ำ จ่ายสบาย
แถมมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายด้วย
รวมภาระหนี้ car town

ตัวอย่างคำนวณรถเคลียร์หนี้

ภาระหนี้สินปัจจุบัน

ตัวอย่างคำนวณรถเคลียร์หนี้ รถเคลียร์หนี้
เมื่อนำรถมาเคลียร์หนี้กับ
ธนชาตDRIVE
รถแลกเงิน

Honda Civic 2017

วงเงิน 500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4%
ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน
ยอดจัดสินเชื่อรถเคลียร์หนี้ 500,000
ยอดหนี้คงเหลือที่จะปิด
- สินเชื่อรถยนต์ 150,000
- สินเชื่อบุคคล 30,000
- บัตรเครดิต 50,000
รวมภาระหนี้สินทั้งหมด 230,000
รวบหนี้มาเคลียร์ที่ ธนชาตDRIVE รถแลกเงิน
เหลือภาระหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือน
9,214 บาท
เคลียร์หนี้แล้ว ยังมีเงินเหลือใช้อีก
วงเงินสูงสุดเท่าราคา
รถยนต์ 500,000 บาท
ลูกค้าผ่อนต่อเดือนจาก
18,000 เหลือ 9,214 บาท
ลดภาระจ่ายเดือนละ 3 ที่
รวมมาจ่ายที่เดียว
มีวงเงินเหลือใช้
หลังจากการปิดหนี้

สมัครรถเคลียร์หนี้ ง่ายๆ
เพียง
3 ขั้นตอน

1
สมัครออนไลน์ง่ายๆ คลิกเลย!
2
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นไว
3
หนี้ทั้งหมดจะได้รับการปิด
โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปเอง
ด้วยการใช้วงเงินรถแลกเงิน
เคลียร์ทั้งหนี้รถ, บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล
หลังจากเคลียร์หนี้แล้วยังมีเงินเหลือใช้

คุณสมบัติและเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
ลูกค้า
 1. อายุ 20-65 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
รถยนต์
 1. อายุรถสูงสุด 10 ปี
 2. ประเภทรถ : รถเก๋ง รถกระบะ
ประเภทเอกสาร บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
3. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
6. เอกสารแสดงภาระหนี้ที่จะปิด
7. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
8. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
หมายเหตุ
 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อขั้นสุดท้ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คำถามพบบ่อย

ธนชาตDRIVE รถแลกเงิน เคลียร์หนี้ คืออะไร และเหมาะกับใคร ?
รถแลกเงิน เคลียร์หนี้เป็นโปรแกรมใหม่ของสินเชื่อรถแลกเงิน เหมาะสำหรับผู้มีรถที่อยากจะรวมหนี้ ทั้งหนี้รถ และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถแลกเงินไปปิดสินเชื่อดังกล่าว และลูกค้าอาจยังได้รับวงเงินส่วนที่เหลือจากการปิดหนี้ไปใช้ด้วย
รถแลกเงิน เคลียร์หนี้ ดียังไง ?
ข้อดีของการนำรถมาแลกเงิน เคลียร์หนี้ คือ
 1. วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคากลาง (ไม่จำกัดที่ 5 เท่าของรายได้)
 2. ภาระรวมที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง
 3. อัตราดอกเบี้ยลดลงจากสินเชื่อเดิม
 4. ได้รับเงินเพิ่ม หากวงเงินเหลือจากการปิดหนี้
 5. รวมมาจ่ายแค่ที่เดียว ประหยัดเวลา และค่าธรรมเนียมการจ่ายหลายที่
ประเภทรถที่รับทำสินเชื่อรถแลกเงิน เคลียร์หนี้ มีอะไรบ้าง?
รถเก๋ง กระบะ
ผ่อนชำระได้นานแค่ไหน ?
ผ่อนชำระได้สูงสุด 72 เดือน
ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ?
วงเงินสูงสุดเท่ากับมูลค่ารถยนต์ (ราคาประเมินกลาง)
ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่ ?
ไม่ต้องมีผู้คำประกัน
สามารถสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน เคลียร์หนี้ ได้ที่ไหนบ้าง ?
สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางสาขา หรือออนไลน์คลิกสมัครเลย!
ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะสมัครได้ ?
ต้องมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
อายุเท่าไหร่ถึงจะสมัครสินเชื่อได้ ?
อายุ 20 – 65 ปี
อายุรถที่ขอสินเชื่อต้องไม่เกินกี่ปี ?
อายุรถไม่เกิน 10 ปี
วงเงินหนี้รถจากสถาบันอื่น หนี้บัตร และสินเชื่อบุคคล ที่นำมารวบต้องไม่เกินเท่าไหร่ ?
ยอดหนี้ต้องไม่เกินวงเงินอนุมัติสินเชื่อรถแลกเงิน
รถติดไฟแนนซ์อยู่ต้องผ่อนมาแล้วเท่าไหร่ถึงจะนำมาขอสินเชื่อได้
ต้องผ่อนมาแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อนตามสัญญา

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
รถแลกเงิน
อื่นๆ

สินเชื่อธนชาตDRIVE รถแลกเงิน
โปรแกรม รถแลกเงิน
เคลียร์หนี้
รถแลกเงิน
รีไฟแนนซ์
รถแลกเงิน
ท็อปอัพ
รถแลกเงิน
ปลอดภาระ
จุดเด่น รวบหนี้จ่ายแค่ที่เดียว
ภาระผ่อนต่อเดือนลดลง
รถผ่อนอยู่
ก็นำมาแลกเงินได้
ค่างวดลดลง
รับเงินใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยต่ำ
อนุมัติไว
สถานะการผ่อน ผ่อนอยู่กับ
ไฟแนนซ์อื่นๆ
ผ่อนอยู่กับ
ไฟแนนซ์อื่นๆ
ผ่อนอยู่กับ
ธนชาต
ผ่อนหมดแล้ว
สมัครเลย! สมัครเลย สมัครเลย! สมัครเลย! สมัครเลย!
หมุนแนวนอนเพื่อดูตาราง