Apply Online

รายละเอียด

ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

30,000 – 79,999 บาท

400 บาท

80,000 – 129,999 บาท

1,500 บาท

130,000 บาทขึ้นไป

3,900 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 10,800 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ)

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ณ จุด Redemption ศูนย์การค้า Emporium ชั้น G, ศูนย์การค้า EmQuartier ชั้น M ภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนร่วมรายการแลกคะแนน พิมพ์ EMP ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก (วรรค)
ตามด้วยคะแนนสะสมที่ใช้แลก (จำนวนคะแนนเท่ายอดซื้อเป็นหลักหน่วยไม่มีทศนิยม) ส่งที่ 4712066 (3 บ./ครั้ง)

เงื่อนไข:

**เงื่อนไข:

เงื่อนไขอื่นๆ: