Apply Online

ICONSIAM: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

30,000 - 79,999 บาท

450 บาท

80,000 – 199,999 บาท

1,600 บาท

200,000 บาทขึ้นไป

8,000 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 24,000 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ)

ลงทะเบียนร่วมรายการ ณ จุด Redemption ชั้น 1 (ICONLUXE), ชั้น 1 (หน้าร้าน ZARA), ชั้น 2 (หน้าทางเข้า Siam Takashimaya) ภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าเท่านั้น

เงื่อนไข ICONSIAM:

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

เงื่อนไขอื่นๆ :