Apply Online

เงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 62 และเกิดสัญญา พร้อมกับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62
 2. ลูกค้าต้องยืนยันขอรับสิทธิ์ผ่านทาง Thanachart Connect โมบายแอพ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 62
 3. ลูกค้าต้องมีประวัติการชำระค่างวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ติดต่อกัน 3 งวดหลังจากสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
 4. เมื่อลูกค้าทำครบเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารจะเริ่มดำเนินการมอบส่วนลดค่างวดตั้งแต่งวดเดือนที่ 4 ของสัญญาเช่าซื้อ ในวันที่ 15 ของเดือนทั้งจำนวน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) โดยมีมูลค่าส่วนลดค่างวดแบ่งตามยอดจัดเช่าซื้อ ดังนี้
  • ยอดจัดเช่าซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) น้อยกว่า 1 ล้านบาท มอบส่วนลดค่างวด 3,000 บาท
  • ยอดจัดเช่าซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มอบส่วนลดค่างวด 5,000 บาท
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartbank.co.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1770 และ www.facebook.com/ThanachartAuto หากกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

Q&A

  1. ถาม : ธนชาตโปรแรง ออกรถป้ายแดง รับส่วนลดค่างวด สูงสุด 5,000 บาท โปรฯ นี้ให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อภายในงาน Motorshow 2019 ใช่หรือไม่ครับ?
  ตอบ : ไม่ใช่ครับ โปรนี้ให้ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ทุกที่ทั่วไทย ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 62 และเกิดสัญญา พร้อมกับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62 ครับ

  2. ถาม : ทำอย่างไรถึงได้ส่วนลดค่างวด สูงสุด 5,000 บาท?
  ตอบ : สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ + สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) + ยืนยันขอรับสิทธิ์ผ่านทาง Thanachart Connect โมบายแอพ ภายในระยะเวลาที่กำหนดครับ

  3.ถาม : ไม่สามารถยืนยันขอรับสิทธิ์ผ่านทาง Thanachart Connect โมบายแอพ?
  ตอบ : ให้สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ก่อนทำการยืนยันขอรับสิทธิ์ครับ หากทำการสมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้ ให้คุณลูกค้าโทรหาเจ้าหน้าที่การตลาดธนชาตเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หรือโทร 1770 ครับ

  4. ถาม : สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่แล้ว แต่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากเพื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สามารถยืนยันขอรับสิทธิ์ผ่านทาง Thanachart Connect ได้หรือไม่?
  ตอบ : ได้ครับ แต่คุณลูกค้าต้องดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ให้เสร็จ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62 ครับ

  5. ถาม : จะได้รับส่วนลดค่างวดสูงสุด 5,000 บาทเมื่อไร?
  ตอบ : ธนาคารจะเริ่มดำเนินการมอบส่วนลดค่างวดตั้งแต่งวดเดือนที่ 4 ของสัญญาเช่าซื้อ ในวันที่ 15 ของเดือนทั้งจำนวน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) ครับ