Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ > บัญชีเงินฝากพื้นฐาน    
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 
 
เผยแพร่ : 11/09/2561

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมสมุดคู่ฝาก เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไขการใช้บริการ


 • รับฝากลูกค้าเฉพาะประเภทบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
 • สามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตตามความประสงค์ของลูกค้า โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรกหรือบัตรหมดอายุ (กรณีบัตรหาย ชำรุด ลืมรหัส คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน (เดือนปฏิทิน)
 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต/ในเขตเดียวกัน และ ทำรายการ Bill Payment (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น) ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งรายการโอน/ชำระล่วงหน้า ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  • ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  • ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  • บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 24 เดือน
 • กรณีการทำธุรกรรมผ่าน ทางเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร

การจ่ายดอกเบี้ย


คำนวณตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ในแต่ละวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)