Thai  |  English
 
   
About Us Job Opportunities Contact Us Location Search Sitemap  
    Text Size A A A  
  Home > News & Promotion > มาตรการช่วยเหลือ > ทีเอ็มบี-ธนชาต วางมาตรการเข้ม  
 
 
ทีเอ็มบี-ธนชาต วางมาตรการเข้ม
 
     
published : 13/03/2020

ทีเอ็มบี-ธนชาต วางมาตรการเข้ม

+R07.jpg

ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต วางมาตรการเข้มป้องกันลูกค้าและพนักงานธนาคาร จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมแนะใช้ช่องทางออนไลน์และบัตรในการทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการหยิบจับธนบัตรและเหรียญ

กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2563 - นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรค COVID-19 ในขณะนี้ ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ในส่วนของสาขาธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต มีการเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (ทุก 30 นาที) ในบริเวณจุดสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายในทุกสาขา ตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาใช้บริการในสาขาจนออกจากสาขา และมีการทำความสะอาดสาขาด้วยน้ำยาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังสาขาปิดให้บริการ

สำหรับมาตรการในส่วนของสำนักงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในตึก และพนักงานหากสงสัยในอาการป่วยของตนเอง ให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อทำการวินิจฉัยและตรวจรักษาอาการต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารยังออกมาตรการสำหรับพนักงานห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสฯ แต่หากพนักงานมีความจำเป็นหรือคนในครอบครัวของพนักงานได้มีการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงมา พนักงานจะต้องแยกตัวเอง (self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่กลับมาทำงานไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ

และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของลูกค้าทั้งจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสที่อาจติดมากับธนบัตรหรือเหรียญตามที่ลูกค้าหลายท่านกังวลจากข่าวที่แพร่ออกไป ธนาคารขอแนะนำลูกค้าให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น mobile application, internet banking รวมถึงใช้บัตร บัตรเดบิตและบัตรเครดิต แทนการใช้ธนบัตรและเหรียญ

ธนาคารให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า ผู้มาติดต่อ รวมถึงพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดในขณะนี้ ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตได้ตามปกติ

 
 
  Digital Banking
  Online for Business
  Apply online
  Upload/Download
  Calculators
  Rates & Fees
  More Information
  Anti Corruption Policy and Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    Privacy Policy | Disclaimer © 2010 Copyright by Thanachart Bank Public Company Limited