Thai  |  English
 
   
About Us Job Opportunities Contact Us Location Search Sitemap  
    Text Size A A A  
  Home > News & Promotion > Award Announcement > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 Top Spenders รับบัตรคอนเสิร์ต “MEMORIES ARE FOREVER"  
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 Top Spenders รับบัตรคอนเสิร์ต “MEMORIES ARE FOREVER"
 
     
published : 18/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 Top Spenders

สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดตลอดรายการ
(ยอดซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท)


ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต ดีพาร์ทเม้นสโตร์

ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์,
พารากอน และบลูพอร์ต ดีพาร์ทเม้นสโตร์


จำนวน 2 ใบ มูลค่า 6,000 บาท

ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 2560 – 15 ม.ค.2561 (จำกัด 15 สิทธิ์)
รอบการแสดงวันที่ 27 ม.ค. 2561
เวลา 17.30 น. ลงทะเบียนเข้างาน
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 19.00 น. – 20.30 น. แสดงคอนเสิร์ต
ณ โรงแรมดุสิตธานี ห้อง NAPALAI BALLROOM

 

อันดับ

ชื่อ - สกุล

หมายเลขบัตรเครดิต

1

คุณ สิทธิกาจ อัชวรานนท์

462856xxxxxx7920

2

คุณ สิริรัตน์ พงศ์ทิพย์พนัส

414169xxxxxx4348

3

คุณ ณรงค์ชัย ศิริมไหสวรรย์

414169xxxxxx5172

4

คุณ วิชัย ไตรรัตนานนท์

533969xxxxxx0786

5

คุณ เนตรดาว เหลืองอมรศักดิ์

414169xxxxxx7805

6

คุณ นงค์พรรณ สมัครสโมสร

414169xxxxxx2510

7

คุณ ฉัตรณรงค์ หลวงประทาน

414169xxxxxx4612

8

คุณ ชาญณรงค์ ศรสุวรรณวุฒิ

414169xxxxxx8857

9

คุณ จุมพล จึงธีรพานิช

414169xxxxxx5759

10

คุณ ปิยะพงษ์ พุกสุริย์วงศ์

414169xxxxxx4922

11

คุณ ปวริศ ผุดผ่อง

414169xxxxxx0564

12

คุณ สุริยง สมบูรณ์

430840xxxxxx5207

13

พรพิมล ทองจันทรา

414169xxxxxx3377

14

คุณ บุญทิพา วสุวานิช

414169xxxxxx7740

15

คุณ ปิยะศักดิ์ สุวรรณธวัช

414169xxxxxx5024


เงื่อนไขการรับรางวัลสำหรับผู้มียอดซื้อสะสมสูงสุด (Top Spender):

  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
  • บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ผ่านบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุ และได้รับ SMS ตอบกลับว่า ท่านได้ลงทะเบียนร่วมรายการ Brilliant Thanks แล้วเท่านั้น และไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด โปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป   
  • สิทธิเศษนี้จะคำนวณยอดการใช้จ่ายและนับจำนวนการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนโดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนในการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาจากลำดับและเวลาที่ทำรายการ
  • ธนาคารฯ จะทำการโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัลและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th ภายใน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล ธนาคารฯ จะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดในลำดับถัดไปเท่านั้น หรือ ดำเนินการตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยดุลพินิจชองธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รางวัลไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับของรางวัล หากเกิดปัญหาใดๆ โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
  • สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 14-22 ม.ค. 2561 ณ เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม โทร. 0-2269-1000
 
 
  Digital Banking
  Online for Business
  Apply online
  Upload/Download
  Calculators
  Rates & Fees
  More Information
  Anti Corruption Policy and Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    Privacy Policy | Disclaimer © 2010 Copyright by Thanachart Bank Public Company Limited