Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเพื่อสังคม > ธนชาตสนับสนุนทุนการศึกษาผู้พิการแก่มูลนิธิราชสุดา  
 
   
ธนชาตสนับสนุนทุนการศึกษาผู้พิการแก่มูลนิธิราชสุดา
 
     
เผยแพร่ : 14/12/2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560

+W85.jpg
 

ธนชาตสนับสนุนทุนการศึกษาผู้พิการแก่มูลนิธิราชสุดา

นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล  ผู้อำนวยการ กลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชสุดา จำนวน 900,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิราชสุดา (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปเป็นกองทุนสนับสนุน การศึกษา และการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย (พิการทางการได้ยิน  พิการทางการมองเห็น) ความพิการของสมอง และการเคลื่อนไหว ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

พิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิราชสุดา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวทิพวัลย์ แก้วกระจ่าง ผู้จัดการธนาคารธนชาต สาขาศาลายา
2. นายสุวิทย์ ทรงศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานอัตลักษณ์และกิจกรรมธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล กลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
4. ศ.เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิราชสุดา
5. ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง มูลนิธิราชสุดา
6. นางสาววงพักตร์ เอี่ยมสำอางค์ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิราชสุดา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียง การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 46 และในปี 2558 ได้เพิ่มการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นปีแรกโดยเปิดโอกาสให้เด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และในปีนั้นธนาคารฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิราชสุดาเป็นครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท จนถึงปัจจุบัน รวม 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

 
Share
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)