Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > โปรโมชั่นอื่นๆ > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารธนชาต ปี 2564  
 
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารธนชาต ปี 2564
 
     
เผยแพร่ : 01/10/2563
+Q84_BannerShareHolder2021_th.jpg

ตามที่ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” จะจัดให้มีการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในเดือนเมษายนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอคำถาม ข้อเสนอแนะอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของธนาคาร

ในการนี้ ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ธนาคารที่ www.thanachartbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ หน่วยงานเลขานุการองค์กร โทร. 02-299-5000 ต่อ 8638, 8649


 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)