Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > โปรโมชั่นอื่นๆ > ลงทุนที่ ธนชาต รับของสมนาคุณมากมาย  
 
   
ลงทุนที่ ธนชาต รับของสมนาคุณมากมาย
 
     
เผยแพร่ : 21/10/2563
+Q77_tmb_advisory.jpg

จะดีแค่ไหนให้คุณ “ได้” ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุน

วันนี้ เพียงคุณเลือกลงทุนกับ ธนชาต และมียอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนด
ก็ได้รับของกำนัลพิเศษ ตั้งแต่เริ่มลงทุน

ลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 63 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นในกองทุนที่ธนาคารกำหนดในช่วงวันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 63 เท่านั้น (ไม่นับรวม ลูกค้านิติบุคคล หรือลูกค้าบุคคลที่มีบัญชีร่วม)
 2. การคำนวณยอดซื้อ ในช่วงวันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 63  มีรายละเอียดดังนี้ :
  1. “ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น” คำนวณจาก ยอดซื้อเพิ่มที่เกิดขึ้นในกองทุนที่กำหนด ในช่วงวันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย.63  หักกับ  ยอดขายที่เกิดขึ้นในกองทุนที่กำหนด ในช่วงวันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 63 และ
  2. ลูกค้าจะต้องทำการสั่งซื้อ และชำระค่าซื้อกองทุนที่กำหนดให้เรียบร้อยในช่วงวันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย.63 สำหรับกองทุนต่างประเทศทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศทำรายการก่อน เวลา 15.00 น. (หากเกินเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับโปรโมชั่นนี้) และ
  3. ในโปรโมชั่นนี้  ไม่นับรวม รายการสับเปลี่ยน/ โอน ของกองทุนที่ธนาคารกำหนด และ
  4. ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น จะต้องเป็นยอดทำรายการผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น และ
  5. ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะนำยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 3. ของสมนาคุณที่จะได้รับดังนี้
ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น ของสมนาคุณที่จะได้รับ หมายเหตุ
500,000 – 999,999 บาท หูฟังบลูทูธไร้สาย Mi True Wireless Earphones 2 (Basic) มูลค่า 700 บาท

 
 
 

ในกรณีที่สินค้าหมด

ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนชาต

เท่ากับมูลค่าสินค้าที่ได้รับ

1,000,000 – 2,999,999 บาท ลำโพงอัจฉริยะ Google Nest Mini มูลค่า 1,800 บาท
3,000,000 – 4,999,999 บาท หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips HD9218/51 มูลค่า 4,990 บาท
5,000,000 – 9,999,999 บาท หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mi Robot Vacuum-Mop Pro WH มูลค่า 10,000 บาท
10,000,000 – 19,999,999 บาท Apple Watch Series 6 (รุ่น Cellular) มูลค่า 16,900 บาท
20,000,000 บาทขึ้นไป

iPad Air 256GB (รุ่น Cellular) พร้อม Apple Pencil รุ่น2 และ Smart Keyboard Folio มูลค่ารวม 39,880 บาท

 

 1. สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น โดยให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุด ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 2. ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งออกให้ลูกค้า ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น (หรือ ภายในวันที่ 28 ก.พ.64) ตามที่อยู่ที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับธนาคาร
 3. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถมอบของสมนาคุณได้ตามที่ประกาศ ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนชาต ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ และมีมูลค่าตามเกณฑ์ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์่ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องคงสถานะเป็นลูกค้าของธนาคาร และมีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และบัญชีเงินฝากกับธนชาต  จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการคืนเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. กรณีที่ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นสำหรับลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารนอกเหนือจากโปรโมชั่นนี้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เลือกของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงกว่าเพียงอย่างเดียวให้เท่านั้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกำหนดและระยะเวลาของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและคำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลของโปรโมชั่นนี้ ได้ที่ ธนชาต call center โทร. 1770
 7. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน /กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน /ผู้ลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนชาต ทุกสาขา

 

กองทุนที่ร่วมโปรโมชั่น

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
ABSM Aberdeen Small Cap Fund กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
ABIG Aberdeen India Growth Fund กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
ABAGS Aberdeen American Growth - Smaller Companies Fund กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน
K-STAR-A(A) K STAR Equity Fund- A (acc) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน - A ชนิดสะสมมูลค่า

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
KFMINCOM-A Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
KFDYNAMIC Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
KT-FINANCE KKTAM World Financial Service Fund กองทุน เปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
KT-ASEAN-A KTAM ASEAN Equity Fund กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
MS-ASIAN SM Manulife Strength Asian Small Cap Equity FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
ONE-ULTRA One Ultra Income Fund กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์
ONE-EUROEQ ONE EUROPEAN EQUITY FUND กองทุนเปิด วรรณ ยุโรเปี้ยน อิควิตี้

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
PRINCIPAL GSCEQ-R Principal Global Small Cap Equity-R Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R
PRINCIPAL KOS Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล  หุ้นเกาหลี
PRINCIPAL APEQ Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เอเชีย แปซิฟิก  อิควิตี้
PRINCIPAL iBALANCED-R Principal Balanced Income-R Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R
PRINCIPAL GSA Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
PRINCIPAL iPROP-D Principal Property Income Fund (Class D) กองทุนเปิดพรินซิเพิล  พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
T-LowBeta Thanachart Low Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
T-PrimeLowBeta Thanachart Prime Low Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta
T-ES-GTech Thanachart Eastspring Global Technology Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี
T-ES-CHINA A Thanachart Eastspring China A Active Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active
T-ES-GSBOND Thanachart Eastspring Global Smart Bond Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond
T-AsianProp Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
T-CHChallenge#1 Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
T-CSD Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
T-DIV Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
T-DIV2 Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2
T-DMixed Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์
T-EQUITY Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
T-EuropeEQ Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้
T-FinanceTH Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์
T-GlobalBond THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
T-GlobalEnergy THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์
T-GlobalEQ Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund
T-GlobalESG Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน
T-GlobalValue THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์
T-Healthcare Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์
T-INCOMEAI Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

T-IncomePropAI Thanachart Global Income Property Fund  Not for Retail Investors

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

T-INFRA

THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL

RESOURCE FUND OF FUND

กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล

รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

T-JapanEQ hanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้
T-JPChallenge1 Thanachart Japan Challenge Fund 1 กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์1
T-MAP Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio
T-Mixed7030 Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30
T-MultiIncome Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม
T-PPSD Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล 
T-PREMIUM BRAND THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
T-PrimePlusAI Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
T-Privilege Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ
T-Property Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์
T-PropInfraFlex Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
T-SM Cap Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap
T-SmartBeta Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta
T-STSD Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล
T-ES-GCG Thanachart Eastspring Global Capital Growth Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth
T-ES-GF Thanachart Eastspring GIS Global Bond Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond
T-ES-GINNO Thanachart Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation
T-ES-Global Green Public Thanachart Eastspring Global Green Public กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Public

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
TISCOMS TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
TISCOHD TISCO High Dividend Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
TGINC-A Tisco Global Income Plus Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
TINC-A TISCO INCOME PLUS FUND (Class A) กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
TSF TISCO Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
TGHDIGI TISCO Global Digital Health Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
TMBGF TMB Global Bond Fund กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
TMBGDF TMB Global Bond Dividend Fund กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ปันผล
TMBUS500 TMB US500 Equity Index Fund กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index
TMBAASF Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
TMBAAMF Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
TMBAALF Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดท้พลงทุน ระยะยาว
TMBEG TMB European Growth Fund กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
TMBPIPF

TMB EASTSPRING Property and Infrastructure

Income Plus Flexible Fund

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์

อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

TMBCOF TMB China Opportunity Fund กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
TMBAGLF TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
TMBJE TMB Japan Equity Fund กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
TMBGQG TMB Global Quality Growth Fund กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
TMBGER TMB German Equity Fund กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
TMBJPNAE TMB Japan Active Equity Fund กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
TMBUSBLUECHIP TMB US Blue Chip Equity Fund กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
TMBGINCOME TMB Global Income Fund กองทุนเปิดทหารไทย Global Income
TMBINCOME TMB Income Plus Fund กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส
TMBGINFRA TMB Global Infrastructure Equity Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
TMBTMSMV TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
TMBASIAB TMB Asian Bond Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
TMBEAE TMB Emerging Active Equity Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity
TMBEBF TMB Emerging Bond Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond
TMB-THAICG TMB Thai Equity CG Fund กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
TMBGPROP TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
TMBINDAE TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
TMB-ES-APPF TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
TMB-ES-GCORE TMB Eastspring Global Core Equity Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
TMB-ES-IALLO TMB EASTSPRING Income Allocation Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
TMB-ES-GSBOND TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
TMB-ES-CHINA-A TMB EASTSPRING China A Active Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
TMB-ES-GCG TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
TMB-ES-GINNO TMB Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
TMB-ES-Global Green Public TMB Eastspring Global Green Public กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Green Public

 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อกองทุนอังกฤษ ชื่อกองทุนไทย
ADR-D Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ASIA-B Asian USD Bond Fund กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
ASIA-E All Asia Equity Fund กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้
BRIC BRIC Fund กองทุนเปิด บริค
EHD Euro High Dividend Fund กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
GC Greater China Fund กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
MIX-D1585  Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund  กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85
TBF Thai Balanced Fund กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
TEF  Thai Equity Fund กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์
TEF-DIV Thai Equity-Dividend Fund กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์-ปันผล
VFOCUS-D   Thai Value Focus Equity-Dividend Fund กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
JSM Japan Small And Mid Cap Fund กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
UGH United Global Healthcare Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
UAI United Asia Pacific Income Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
UGD United Global Durable Equities Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
UGSE United Global Security Equities Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
UES United European Small Cap Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์
UIF-A United Income Focus Fund - A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
UIF-N United Income Focus Fund - N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
UFIN-A United Flexible Income Fund - A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
UFIN-N United Flexible Income Fund - N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
UDB-N United Global Dynamic Bond Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืน.หน่วยลงทุนแบบปกติ
UGQG United Global Quality Growth Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์
UESG United Equity Sustainable Global Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

 

สอบถาม ปรึกษา หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลงทุนได้ที่ ธนชาต Call Center โทร. 1770

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)