Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > ประกาศรางวัล Top Spender International Spending ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560  
 
   
ประกาศรางวัล Top Spender International Spending ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560
 
     
เผยแพร่ : 17/01/2561

ประกาศรางวัล Top Spender International Spending

ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560

รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับลอนดอนจากสายการบินไทย ชั้นประหยัด จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 463,200 บาท

 

รายชื่อ Top Spender ประจำเดือน พฤศจิกายน 2017 จำนวน 3 รางวัลๆ 2 ที่นั่ง

อันดับ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเลขบัตรเครดิต

1

คุณจิรวรรณ ศิริจิตร

5339 69XX XXXX 8730

2

คุณธาริตา ดวงพัตรา

5339 69XX XXXX 5660

3

คุณสัณหพิศ สมบัติศิริ

5339 69XX XXXX 3110

รายชื่อ Top Spender ประจำเดือน ธันวาคม 2017 จำนวน 3 รางวัลๆ 2 ที่นั่ง

อันดับ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเลขบัตรเครดิต

1

คุณพิพัฒน์พล อุนนาภิรักษ์

5339 69XX XXXX 5740

2

คุณศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ

5339 69XX XXXX 1380

3

คุณเลิศฤทธิ์ ศิริเศรษฐการ

5339 69XX XXXX 3190


เงื่อนไข Top Spender:

 • สิทธิพิเศษการรับรางวัล Top Spender สำหรับผู้มียอดซื้อสะสมผ่านบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยมาสเตอร์การ์ด เฉพาะยอดใช้จ่ายต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560  สูงสุด จำนวน 3 ท่านแรก (ของรางวัลตามลำดับรายการส่งเสริมการขาย) โดยมียอดซื้อผ่านบัตรสะสมตลอดรายการส่งเสริมการขายขั้นต่ำ 200,000 บาท/เดือนซึ่งมียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับท่านแรกในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือมียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับท่านแรกในเดือนธันวาคม 2560
 • สิทธิเศษนี้จะคำนวณยอดการใช้จ่ายและนับจำนวนการใช้ผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
 • กรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากันหลายคนในเดือนพฤศจิกายน2560 หรือเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน โดยใช้ข้อมูลจากระบบของธนาคารในการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาจากวันที่และเวลาที่ทำรายการ
 • ธนาคารฯ จะทำการส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th ในวันที่ 15 มกราคม 2561 และเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ จะทำการโทรยืนยันการรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองแล้วมาแสดง และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลโดยชำระเป็นเงินสดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งกรมสรรพากรในระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2561 ที่ธนาคารธนชาต 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ชั้น 6 ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2208-6821 หรือ 0-2208-5000 ต่อ 6821 ในเวลาทำการ 10.00-12.00 น. และ 14.00 – 18.00 น. เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 หากเกินวันที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ลูกค้าจะได้จดหมายแจ้งรายชื่อว่าเป็น Top Spender ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ลูกค้า Top Spender สามารถจองตั๋วโดยสารภายในวันที่ 31 มีนาคม  2561
 • ลูกค้า Top Spender ต้องเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 • เที่ยวบินสุดท้ายที่ลูกค้า Top Spenderออกจากกรุงเทพฯ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 • การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรโดยสาร ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียม เพิ่ม 2,000 บาทและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินที่กำหนด (สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น)
 • Top Spender สามารถ Upgrade จาก Economy Class เป็น Business Class ได้โดยนำจดหมายที่ผู้โชคดีได้รับติดต่อเบอร์ทางสายการบินไทยที่ระบุในจดหมายดังกล่าวฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนต่างทางผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระตรงกับทางสายการบินเอง ทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • Top Spender ไม่สามารถขอคืนเงินส่วนที่เหลือได้ในกรณีค่าตั๋วโดยสารต่ำกว่าราคาที่แจ้ง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืนหรือรางวัลสำหรับ Top Spender ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)