Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Smart to Fly with Lion Air ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61  
 
   
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Smart to Fly with Lion Air ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
 
     
เผยแพร่ : 14/03/2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

Smart to Fly with Lion Air ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61

สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงที่สุดที่สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์


รับบัตรอภินันทนาการใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทาง ไทย ไลอ้อน แอร์ จำนวน 1 รางวัล


 

CREDIT CARD No.

FIRST NAME

LAST NAME

5124 45xx xxxx 1887

สุชิน

ลิ้มสิทธิศิริ


เงื่อนไขบินฟรีกับสายการบินไลอ้อนแอร์ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด (Top Spender)

 • สิทธิพิเศษการรับรางวัล Top Spender สำหรับผู้มียอดซื้อสะสมผ่านบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยระหว่าง วันที่ 27 ธ.ค. 60  – 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน  1 รางวัล โดยมียอดซื้อผ่านบัตรสะสมตลอดรายการส่งเสริมการขายขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัล Top Spender สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน และได้รับ sms ตอบกลับการเข้าร่วมรายการแล้วเท่านั้น
 • สิทธิเศษนี้จะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน
 • กรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากันหลายคน ธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนโดยใช้ข้อมูลจากระบบของธนาคารในการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาจากวันที่และเวลาที่ทำรายการ
 • ธนาคารฯ จะทำการส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นแคมเปญ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ จะทำการโทรยืนยันการรับสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองแล้วมาแสดง และชำระภาษีในอัตราที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน ที่ธนาคารธนชาตเพชรบุรี ชั้น 6 ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2208-6832 ในเวลาทำการ 10.00-12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น. เท่านั้น
 • เงื่อนไขของรางวัลตั๋วเครื่องบินสายการบินเป็นผู้กำหนด
 • รางวัลไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับของรางวัล หากเกิดปัญหาใดๆ โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขการใช้บัตรอภินันทนาการ

 • บัตรอภินันทนาการใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทาง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ (เที่ยวบิน SL) สำหรับ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากครบกำหนดเเล้วสิทธิ์บัตรอภินันทนาการนี้ถือเป็นโมฆะ    เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 – 30 มิ.ย. 61 (ทุกเส้นทางภายในประเทศ)
 • บัตรอภินันทนาการไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเป็นที่สิ้นสุด
 • บัตรอภินันทนาการนี้ต้องสำหรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 02 529 9832 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30) อีเมล์ complimentary@lionairthai.com
 • บัตรอภินันทนาการ ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันภัย ผู้โดยสารต้องชำระค่าภาษีสนามบินหลังจากการสำรองที่นั่งภายในระยะเวลา 3 วัน ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารประจำท่าอากาศยาน พร้อมทั้งเเสดงบัตรอภินันทนาการและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทาง
 • หลังจากการสำรองที่นั่งเรียบร้อยเเล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง/ เที่ยวบิน/ ชื่อผู้เดินทางได้
 • บัตรอภินันทนาการไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนเเปลงเป็นเงินสดได้ และสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือขโมย
 • สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการออกบัตรโดยสาร หากบัตรอภินันทนาการไม่สมบูรณ์หรือมีการขูด ลบ ขีดฆ่า
 • สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรอภินันทนาการ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)