Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี SHOPEE 9.9 Super Shopping Day  
 
   
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี SHOPEE 9.9 Super Shopping Day
 
     
เผยแพร่ : 31/01/2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี SHOPEE 9.9 Super Shopping Day

ระหว่างวันที่ 1 – 9 กันยายน 2561 สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดตลอดรายการ (ยอดซื้อขั้นต่ำ 9,000 บาท)

รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 9 รางวัล (รวมมูลค่า 9,000 บาท)

ชื่อ - สกุล

 คุณ

รวยสุข ครองสิริวัฒน์

 คุณ

นิภาส ลาภิกานนท์

 คุณ

หาญณรงค์ ธรรมพิทักษ์

 คุณ

วรางคณา กุฎีศรี

 คุณ

จรรยพร วัฒนวารุณ

 คุณ

มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ

 คุณ

ชลธิดา วัฒนวารุณ

 คุณ

นพดล จ.จิตต์เจริญชัย

 คุณ

ขนบพร ทองกิตติกุล

 

 

เงื่อนไข:

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • สมาชิกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 9 ท่านแรกจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,000 บาท รวมมูลค่า 9 รางวัล 9,000 บาท 
 • ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ได้ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการ และได้รับ SMS ตอบกลับว่า ท่านได้ลงทะเบียนรายการแล้วเท่านั้น และไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด โปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 • การคำนวณยอดใช้จ่าย จะคำนวณจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม 
 • กรณีมีจำนวนสมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากันเกิน 9 ท่าน ธนาคารฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนโดยใช้ข้อมูลวันที่มีการบันทึกรายการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ธนาคารฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่ www.thanachartbank.co.th ภายใน 60 วัน หลังจบรายการฯ และนำส่งรางวัลตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารฯ ทางไปรษณีย์แบบ EMS
 • กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจบรายการฯ หรือสถานภาพบัตรฯ ไม่อยู่ในสถานะปกติหรือมีการผิดนัดชำระหนี้ หรือมีผู้สละสิทธิ์ในรางวัลนี้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัล โดยจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดในลำดับถัดไปเท่านั้น หรือ ดำเนินการตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยดุลพินิจชองธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนรางวัลให้บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับของรางวัล หรือสินค้าและบริการ หากเกิดปัญหาใดๆ โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต การซื้อบัตรของขวัญ การซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้ร่วมรายการ  เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ  รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)