Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Exclusive with Mastercard  
 
   
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Exclusive with Mastercard
 
     
เผยแพร่ : 17/03/2563

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Exclusive with Mastercard

ชื่อ รางวัลที่ได้
ชววัฒน์ จันเต็ม รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+อื่นๆ
ธนพล เอี่ยมละออภักดี รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+อื่นๆ
ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+อื่นๆ
วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
ประธาน ตั้งพูลเจริญ รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
วาริน ปรีชาเวชกุล รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
ศิริพร วณิชธนานันต์ รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
อังคณา ชุติไพจิตร รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พงศ์ชนก ตันสกุล รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
กิรณา ธารินทร์วรกุล รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
สมพร วิริยโรจนกุล รางวัลที่ 2 ที่พัก 3 วัน 2 คืน
สมศรี ชุณหสวัสดิกุล รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน
วริศรา เหรัญนุกรณ์ รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน
นพวรรณ เหลืองอ่อน รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน
อัญชนา วิจิตรธนสาร รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน
ณัฏฐ์ฌานันท์ นิ่มศิริ รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน
บัณฑิต วิริยโรจนกุล รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน
เขมรัฐ ช่วยชูวรรธนันท์ รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบิน

*ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

 • เฉพาะการเดินทางด้วย Singapore Airlines หรือ SilkAir จากประเทศไทย ไปยังประเทศสิงคโปร์ เฉพาะคลาสที่กำหนด
 • การออกตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มีว่าง ณ ขณะนั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญนี้ต้องเป็นผู้โดยสารในการเดินทางและต้องเดินทางพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน
 • ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ หรือยกเลิกได้
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าธรรมเนียม USD225 ต่อหนึ่งบัตรโดยสาร
 • กรณีมีการออกบัตรโดยสารใหม่ จะไม่สามารถคืนเงินจากมูลค่าส่วนต่างได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส กำหนด

**เงื่อนไขแพคเกจห้องพัก

 • ห้องพัก 2 คืนที่ Resorts World Sentosa เลือกได้จาก Hotel Michael/Hard Rock Hotel/Festive Hotel รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • รางวัลนี้มีอายุ 6 เดือนนับจากวันออกรางวัล และใช้ได้ทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันคริสมาสต์อีฟ และต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
 • สงวนสิทธิ์ไม่ให้แลกใช้ห้องพักบางส่วน และไม่ขยายระยะเวลาให้กรณีหมดอายุ
 • Resorts World Sentosa สงวนสิทธิ์ไม่รับจดหมายแลกห้องพักหากพบว่าจดหมายไม่ใช่ฉบับจริงหรือมีรอยฉีกขาด
 • Resorts World Sentosa สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขอื่นๆ:

 • สงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตมาสเตอร์การ์ด ที่ได้รับ sms เรียนเชิญเท่านั้น และยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • กรณีมีจำนวนสมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากัน ทางธนาคารฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนโดยพิจารณาจากวันที่และเวลาที่ทำรายการจากระบบของธนาคารฯ
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมของทุกรางวัล คำนวณรวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • รางวัลที่ 1 สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกหมวดตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไปและมียอดใช้จ่ายสูงสุด จำนวน 3 อันดับแรก
 • รางวัลที่ 2 สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกหมวดตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปและมียอดใช้จ่ายสูงสุด จำนวน 8 อันดับแรก
 • รางวัลที่ 3 สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกหมวดตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปและมียอดใช้จ่ายสูงสุด จำนวน 8 อันดับแรก
 • นับรวมยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับรางวัล ได้แก่ บริการเงินสดสั่งได้, บริการโอนเงินสด, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม, การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลัง
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรจะต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกบัตร ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 • ธนาคารฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th ภายใน 90 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล ธนาคารฯ จะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดในลำดับถัดไปและมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำตามที่กำหนดในแต่ละรางวัลเท่านั้น หรือ ดำเนินการตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับของรางวัล หากเกิดปัญหาใดๆ โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 0 กด 2
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)