Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ลุ้นรถ ลุ้นทอง ครั้งที่ 7  
 
   
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ลุ้นรถ ลุ้นทอง ครั้งที่ 7
 
     
เผยแพร่ : 15/02/2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ลุ้นรถ ลุ้นทอง
จับรางวัลครั้งที่ 7 วันที่ 20 ม.ค. 60 เวลา 16.00 – 17.00 น.
ณ ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

 

1. รางวัลรายเดือน สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.- 30 พ.ย. 59 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59 จับรางวัลดังนี้

 • สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 5,225 บาท จำนวน 1 รางวัล
  1. นาย สนอง แก้วกิ้ม

 • สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 20,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
  1. นาง สุภาวดี ฐานุตตมวงศ์
  2. นาง จิราภรณ์ ยอดยิ่ง
  3. น.ส. ปาณัสยา สำเร
  4. น.ส. ชมภูนุช โพธิ์ศรี
  5. นาย จตุพล แพทย์ไชโย
  6. นาย ธงชัย อยู่เย็น
  7. นาย เอกพงษ์ พรประสิทธิ์พงศ์
  8. นาง อุบลรัตน์ เฉลิมชัย
  9. นาย ชัยยุทธ จันทร์เทศ
  10. นาง มะลิ พุทธรักษา

2. รางวัลใหญ่เมื่อสิ้นสุดโครงการ สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 59 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59 จับรางวัลดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รถกระบะ Chevrolet Colorado 2016 มูลค่า 968,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  1. นาง ดุษิตา อาจพงษ์

 • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 10 บาท มูลค่า 205,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  1. นาย สมพร ธรรมวัฒน์

 • รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง 5 บาท มูลค่า 102,500 บาท จำนวน 2 รางวัล
  1. นาย กานต์ ขำเจริญ
  2. นาย ประสิทธิ์ อิ่นคำ

 • รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
  1. นาย สิทธิพงค์ ศรีสมพร
  2. นาย ประกร ไชยมงคล
  3. นาง สุนิสา เต็มโชติธนกิจ
  4. นาง โชติกา เมืองงาม
  5. นาย วินัย คำสุโพธิ์

 • รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง มูลค่า 10,450 บาท จำนวน 15 รางวัล
  1. นาย ทนงศักดิ์ ทองทิพย์
  2. นาย อนัน ยุดรัมย์
  3. นาย สมบัติ กิ้มสง
  4. น.ส. มาเรียม ยี่โสดสารี
  5. นาง กรองศรี ยุจิน
  6. นาย เริงเกียรติ พุ่มทอง
  7. นาง พลอย มีคำ
  8. น.ส. นิรมล สาธุสินประเสริฐ
  9. ส. สุธีลักษณ์ สุขแสง
  10. นาง ทองกลั่น รัตนศิลา
  11. น.ส. วิชชุดา ตรีเนตร
  12. นาง จันทร์จิรา ชุ่มชื่น
  13. นาง นงค์เยาว์ นิลภา
  14. น.ส. สายฝน น้ำรอบ
  15. น.ส. รมิดา กันธะเอ้ย

 • รางวัลที่ 6 สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,225 บาท จำนวน 30 รางวัล
  1. น.ส. กุสุมา ตาปราบ
  2. นาง กนกรส เนียมศร
  3. นาง รุจิตรา วันวิชา
  4. นาย เขษมชาติ อารีมิตร
  5. น.ส. ศศิมา ชุมทอง
  6. จ.ส.อ.เสน่ห์ ศรีนุช
  7. นาง พุดซ้อน กสิมาตร์
  8. นาย ชินกร บุญเจริญ
  9. นาย วิศรุต ศรีสัตนา
  10. นาง กชพร มณีอินทร์
  11. นาง สุนันท์ ชูศรี
  12. นาง พิมพ์บุญ บ่อคำ
  13. นาย จินดา สียางนอก
  14. นาง สุกัญญา ไชยปัน
  15. นาย มิตร์ ดอกดวน
  16. นาง สัญชานี สุขพิทักษ์
  17. นาย ชินวร นะสา
  18. นาง พรวลัย ตันอุ้ย
  19. นาง พรเพ็ญ บุญฤทธิ์
  20. น.ส. กานดา ไชโย
  21. นาง คัชริน ชัยเนตร
  22. นาย อนุสรณ์ แสงเมล์
  23. น.ส. ไพริน สมสวน
  24. น.ส. สุวรีย์ พ่วงทรัพย์
  25. นาย สมบูรณ์ อินทร์กำบัง
  26. นาย ขวัญเลิศ ประเสริฐสิริสิทธิ์
  27. นาย ประสิทธิ์ จักษุเขียว
  28. น.ส. อนิญญา โพธิ์พยัคฆ์
  29. พ.อ.อ. อำนวย แพพยอม
  30. นาย อิบหร้อเหม สะหยัง

3. รางวัลพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 59 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59 โดยผู้ใช้สิทธิ์โครงการรถคันแรกจะได้ 1 สิทธิ์ หรือสมัครบัญชีในตระกูลฟรีเวอร์ ในเดือนเดียวกับที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน จะได้อีก 1 สิทธิ์ ในการชิงโชครางวัลพิเศษ คือ

 • ฟรีค่างวดมูลค่า 100,000 บาท (ไม่เกินยอดหนี้คงค้างของลูกค้า) จำนวน 2 รางวัล
  1. นาย ประดิษฐ์ แสนมาโนช
  2. นาย มนต์เจริญ ศรีมงคล

ธนาคารจะติดต่อผู้โชคดีในโอกาสต่อไป

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)