Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ข้อมูลเพิ่มเติม > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารธนชาต ปี 2563  
 
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารธนชาต ปี 2563
 
     
เผยแพร่ : 31/10/2562

+S55.jpg

ตามที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในเดือนเมษายนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอคำถาม ข้อเสนอแนะอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของธนาคาร

ในการนี้ ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ธนาคาร ที่ www.thanachartbank.co.th  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Shareholders & Registrar หน่วยงานเลขานุการองค์กร โทร 02 217-8449, 02 217-8229, 02 217-8046, 02 217 8000 ต่อ 3481,3482

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)