วันนี้ชีวิตคุณ

ก้าวหน้าขึ้นจากเมื่อวาน

แล้วหรือยัง?

ในยุค Digital disruption เราถามตัวเองทุกวันว่าธนาคารที่ดีต่อ consumer คือธนาคารแบบไหน ในยุคที่เครื่องมือหลากหลาย ความสบายเข้าถึงทุกที่ ทุกอย่างรวดเร็ว อะไรคือจุดสำคัญที่ธนาคารควรมอบให้ consumer เราพบว่าแม้โลกจะ digital ขึ้น generation หลากหลายขึ้น แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือการอยากไปถึงเป้าหมายที่วาดหวังไว้

เป้าหมายอาจมีหลากหลายรูปแบบตามประสบการณ์ ตามความต้องการ ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือตาม ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว บางคนอาจจะตั้งเป้าหมายระยะใกล้ อย่างเก็บเงินพาครอบครัวไปดินเนอร์ดีๆสักมื้อ บางคน อาจตั้งเป้าหมายเพื่อประสบการณ์ชีวิตอย่างเช่นไปเที่ยว ญี่ปุ่น หรือประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อน บางคนอาจมีเป้าหมาย ใหญ่คือการสร้างกิจการ 100 ล้าน หรือบางคนอาจมีเป้าหมายที่ดูไม่ make sense สำหรับคนอื่น แต่เราเชื่อว่า ไม่ว่าเป้าหมายแบบใด ก็ล้วนมีค่าและมีความสำคัญทั้งนั้น แล้วเป้าหมายของธนชาตล่ะ? คำตอบของเรา คือการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ เป้าหมาย ของคุณก้าวหน้าขึ้น และเป็นจริงได้ในที่สุด ด้วยพลังสุด ความสามารถของเรา ที่จะให้ความก้าวหน้าที่มากที่สุดเสมอ ทั้งจากผลิตภัณฑ์ บริการ จากความช่วยเหลือหรือ คำแนะนำจากพนักงาน เพราะในวันที่เราเห็นเป้าหมายของ ลูกค้าเป็นจริง นั่นคือวันที่เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราเช่นกัน ในความวุ่นวายของแต่ละวันเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า วันนี้ชีวิตคุณก้าวหน้าขึ้นจาก เมื่อวานแล้วหรือไม่ เพราะสำหรับเรา เราเชื่อว่าความ ก้าวหน้าเล็กๆ ในทุกวันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ใน อนาคตและที่สุด...สู่เป้าหมายได้เสมอ หากเป้าหมายของ ธนชาต คือการเห็นเป้าหมายของลูกค้าเป็นจริง ก้าวเล็กๆ ของเราในวันนี้ คือ การนำพาให้ชีวิตลูกค้าก้าวหน้าได้ใน ทุกวัน เพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ #ธนาคารธนชาตให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน #YourEverydayProgressREAD MORE

WATCH FULL VIDEO - "ก้าว"

เรามีความเชื่อร่วมกันว่า ก้าวเล็กๆ ในทุกวัน จะนำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ ก้าวสำคัญของธนชาตในวันนี้ จึงเป็นการนำพาให้ชีวิตของลูกค้าก้าวหน้า ได้ทุกวันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยพลังสุดความสามารถ ของเรา ทั้งจากผลิตภัณฑ์ บริการ และพนักงาน เราตั้งต้นจากรากฐาน ความเป็นธนชาตที่ “ริเริ่ม” ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อ “เติมเต็ม” ทุกความต้องการของลูกค้าด้วยนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง วันนี้ ธนาคารธนชาตเดินหน้าไปอีกก้าวเพื่อใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น และมุ่งมั่น ที่จะมอบความก้าวหน้าให้กับลูกค้าในทุกเป้าหมายของชีวิต เพราะเราคือ “Your Everyday Progress” เราจะก้าวหน้าไปทุกๆ วันกับลูกค้า ธนาคารธนชาตจะเป็นคนคอยสนับสนุน เป็นแรงเสริมเพื่อให้ลูกค้า ไปถึงเป้าหมายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาต

วันนี้ชีวิตคุณ

ก้าวหน้าขึ้นจากเมื่อวาน

แล้วหรือยัง?

ในยุค Digital disruption เราถามตัวเองทุกวันว่าธนาคารที่ดีต่อ consumer คือธนาคารแบบไหน ในยุคที่เครื่องมือหลากหลาย ความสบายเข้าถึงทุกที่ ทุกอย่างรวดเร็ว อะไรคือจุดสำคัญที่ธนาคารควรมอบให้ consumer เราพบว่าแม้โลกจะ digital ขึ้น generation หลากหลายขึ้น แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือการอยากไปถึงเป้าหมายที่วาดหวังไว้

เป้าหมายอาจมีหลากหลายรูปแบบตามประสบการณ์ ตามความต้องการ ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือตาม ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว บางคนอาจจะตั้งเป้าหมายระยะใกล้ อย่างเก็บเงินพาครอบครัวไปดินเนอร์ดีๆสักมื้อ บางคน อาจตั้งเป้าหมายเพื่อประสบการณ์ชีวิตอย่างเช่นไปเที่ยว ญี่ปุ่น หรือประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อน บางคนอาจมีเป้าหมาย ใหญ่คือการสร้างกิจการ 100 ล้าน หรือบางคนอาจมีเป้าหมายที่ดูไม่ make sense สำหรับคนอื่น แต่เราเชื่อว่า ไม่ว่าเป้าหมายแบบใด ก็ล้วนมีค่าและมีความสำคัญทั้งนั้น แล้วเป้าหมายของธนชาตล่ะ? คำตอบของเรา คือการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ เป้าหมาย ของคุณก้าวหน้าขึ้น และเป็นจริงได้ในที่สุด ด้วยพลังสุด ความสามารถของเรา ที่จะให้ความก้าวหน้าที่มากที่สุดเสมอ ทั้งจากผลิตภัณฑ์ บริการ จากความช่วยเหลือหรือ คำแนะนำจากพนักงาน เพราะในวันที่เราเห็นเป้าหมายของ ลูกค้าเป็นจริง นั่นคือวันที่เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราเช่นกัน ในความวุ่นวายของแต่ละวันเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า วันนี้ชีวิตคุณก้าวหน้าขึ้นจาก เมื่อวานแล้วหรือไม่ เพราะสำหรับเรา เราเชื่อว่าความ ก้าวหน้าเล็กๆ ในทุกวันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ใน อนาคตและที่สุด...สู่เป้าหมายได้เสมอ หากเป้าหมายของ ธนชาต คือการเห็นเป้าหมายของลูกค้าเป็นจริง ก้าวเล็กๆ ของเราในวันนี้ คือ การนำพาให้ชีวิตลูกค้าก้าวหน้าได้ใน ทุกวัน เพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
#ธนาคารธนชาตให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน
#YourEverydayProgressREAD MOREเรามีความเชื่อร่วมกันว่า ก้าวเล็กๆ ในทุกวัน จะนำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ ก้าวสำคัญของธนชาตในวันนี้ จึงเป็นการนำพาให้ชีวิตของลูกค้าก้าวหน้า ได้ทุกวันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยพลังสุดความสามารถ ของเรา ทั้งจากผลิตภัณฑ์ บริการ และพนักงาน เราตั้งต้นจากรากฐาน ความเป็นธนชาตที่ “ริเริ่ม” ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อ “เติมเต็ม” ทุกความต้องการของลูกค้าด้วยนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง วันนี้ ธนาคารธนชาตเดินหน้าไปอีกก้าวเพื่อใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น และมุ่งมั่น ที่จะมอบความก้าวหน้าให้กับลูกค้าในทุกเป้าหมายของชีวิต เพราะเราคือ “Your Everyday Progress” เราจะก้าวหน้าไปทุกๆ วันกับลูกค้า ธนาคารธนชาตจะเป็นคนคอยสนับสนุน เป็นแรงเสริมเพื่อให้ลูกค้า ไปถึงเป้าหมายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาต

Card image cap

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต

Drive Your Progress

ขับเคลื่อนความก้าวหน้า

ให้ลูกค้าตลอดเส้นทางชีวิต

คลิก

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

Experience the Progress

ให้การลงทุนของเงินคุณ…

ก้าวหน้าได้ทุกวัน

คลิก
Card image cap
Card image cap

สินเชื่อบ้าน

Live With Progress

ให้บ้าน…ไม่ปิดโอกาส

ความก้าวหน้าของคุณ

คลิก
Card image cap

บัตรธนชาต

Experience the Progress

ประตูสู่การเปิดประสบการณ์...

ก้าวใหม่ๆ

คลิก

พนักงานธนชาต

Power of Progress

พลังแห่งความก้าวหน้า


คลิก
Card image cap


เพราะเราเชื่อในการมอบความก้าวหน้า
ให้ลูกค้า เราจึงสร้างระบบนิเวศของ ผลิตภัณฑ์ที่จะมอบความก้าวหน้าให้ลูกค้า ได้ในทุกช่วงชีวิตและความต้องการเพราะเราเชื่อในการมอบความก้าวหน้า ให้ลูกค้า เราจึงสร้างระบบนิเวศของ ผลิตภัณฑ์ที่จะมอบความก้าวหน้าให้ลูกค้า ได้ในทุกช่วงชีวิตและความต้องการ