อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่15 มกราคม 2564 เวลา 15:18 รอบที่ 3
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :15:18 , 14:20 , 08:32
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000029.78000029.88000030.180000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0035.86000035.98125036.826250
JPY : Japanese Yen(100)0028.44000028.53500029.383750
GBP : British Pound0040.44625040.58250041.473750
SGD : Singapore Dollar0022.28000022.35500022.923750
AUD : Australian Dollar0022.73375022.81000023.703750
CHF : Swiss Franc0033.27000033.38125034.176250
HKD : Hongkong Dollar003.8200003.8337503.913750
CAD : Canadian Dollar0023.33750023.41625023.952500
NZD : New Zealand Dollar0021.20625021.27750021.913750
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone00000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.5387504.5537504.731250
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.471000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)