อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่21 มีนาคม 2561 เวลา 08:31 รอบที่ 1
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :-
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10030.85000031.65000030.98000031.08000031.380000
US1 : US1 @ 5,10,2030.54000031.610000000
US2 : US2 @ 1,230.14000031.580000000
EUR : Euro37.70000038.90000037.83000037.93000038.580000
JPY : Japanese Yen(100)28.70000030.15000028.86000028.97000029.570000
GBP : British Pound42.93000045.23000043.20000043.40000044.200000
SGD : Singapore Dollar23.25000023.97000023.37000023.45000023.950000
AUD : Australian Dollar23.45000024.75000023.53000023.63000024.530000
CHF : Swiss Franc32.00000033.10000032.16000032.25000032.950000
HKD : Hongkong Dollar3.8700004.0400003.9200003.9400004.010000
CAD : Canadian Dollar23.25000024.19000023.57000023.69000024.160000
NZD : New Zealand Dollar21.95000023.00000022.14000022.22000022.670000
SEK : Swedish Krona3.5900003.8500003.7300003.7600003.830000
DKK : Danish Krone4.8700005.1900005.0700005.1000005.180000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit7.4500008.450000000
CNY : Chinese Yuan4.6200005.1200004.8300004.8600004.970000
KRW : Korean Won(100)2.7000003.500000000
INR : Indian Rupee00000.540000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)