อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 16:39 รอบที่ 2
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :16:39 , 08:39
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10032.45000032.70000032.55000032.65000032.950000
US1 : US1 @ 5,10,2032.15000032.650000000
US2 : US2 @ 1,231.75000032.600000000
EUR : Euro36.63000037.35000036.83000036.92000037.700000
JPY : Japanese Yen(100)28.40000029.15000028.45000028.57000029.480000
GBP : British Pound40.53000041.70000040.58000040.83000041.880000
SGD : Singapore Dollar23.46000024.01000023.51000023.60000024.200000
AUD : Australian Dollar22.91000023.61000023.01000023.11000024.070000
CHF : Swiss Franc0032.80000032.90000033.570000
HKD : Hongkong Dollar4.0900004.2100004.1100004.1400004.250000
CAD : Canadian Dollar0023.99000024.12000024.780000
NZD : New Zealand Dollar0022.04000022.17000022.880000
SEK : Swedish Krona003.5400003.5900003.660000
DKK : Danish Krone004.9000004.9500005.040000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.6000004.7700004.6100004.6700004.860000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.500000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)