อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่09 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:57 รอบที่ 5
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :14:57 , 13:02 , 12:27 , 09:38 , 08:30
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000030.95000031.05000031.350000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0034.82750034.94000035.780000
JPY : Japanese Yen(100)0028.58375028.67625029.500000
GBP : British Pound0038.84500038.97000039.850000
SGD : Singapore Dollar0022.07500022.14625022.685000
AUD : Australian Dollar0021.27500021.34375022.240000
CHF : Swiss Franc0032.79250032.89875033.645000
HKD : Hongkong Dollar003.9725003.9850004.066250
CAD : Canadian Dollar0022.77625022.85000023.347500
NZD : New Zealand Dollar0020.15375020.21875020.855000
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone004.6825004.6975004.795000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.3687504.3825004.541250
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.439000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)