อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่03 เมษายน 2563 เวลา 11:16 รอบที่ 4
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :11:16 , 09:23 , 09:04 , 08:37
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000032.66000032.76000033.060000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0035.15750035.26500036.118750
JPY : Japanese Yen(100)0029.96125030.05250030.896250
GBP : British Pound0040.14500040.26750041.167500
SGD : Singapore Dollar0022.65375022.72250023.255000
AUD : Australian Dollar0019.45125019.51125020.418750
CHF : Swiss Franc0033.34625033.44875034.175000
HKD : Hongkong Dollar004.1912504.2037504.287500
CAD : Canadian Dollar0022.93625023.00625023.482500
NZD : New Zealand Dollar0019.07250019.13125019.770000
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone004.7187504.7337504.826250
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.5487504.5625004.723750
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.456100

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)