อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่19 กันยายน 2561 เวลา 14:17 รอบที่ 3
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :14:17 , 10:38 , 08:41
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10032.14000032.84000032.22000032.32000032.620000
US1 : US1 @ 5,10,2031.82000032.790000000
US2 : US2 @ 1,231.42000032.770000000
EUR : Euro37.36000038.50000037.45000037.54000038.320000
JPY : Japanese Yen(100)28.28000029.42000028.36000028.48000029.390000
GBP : British Pound41.89000043.54000041.92000042.17000043.210000
SGD : Singapore Dollar23.23000024.09000023.33000023.42000024.030000
AUD : Australian Dollar22.81000024.33000022.93000023.03000024.010000
CHF : Swiss Franc33.07000034.14000033.23000033.33000034.000000
HKD : Hongkong Dollar4.0400004.2900004.0500004.0800004.190000
CAD : Canadian Dollar24.42000025.47000024.62000024.75000025.400000
NZD : New Zealand Dollar20.89000022.32000020.96000021.09000021.810000
SEK : Swedish Krona3.5100003.7200003.5700003.6200003.680000
DKK : Danish Krone4.8400005.1800004.9900005.0400005.120000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.4000004.9500004.6000004.6600004.850000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.490000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)