อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่28 กันยายน 2563 เวลา 14:06 รอบที่ 6
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :14:06 , 13:09 , 12:35 , 10:01 , 09:42 , 08:30
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000031.46000031.56000031.860000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0036.34250036.45750037.315000
JPY : Japanese Yen(100)0029.57375029.66750030.525000
GBP : British Pound0039.93750040.06500040.956250
SGD : Singapore Dollar0022.70000022.77125023.326250
AUD : Australian Dollar0021.83625021.90500022.815000
CHF : Swiss Franc0033.65000033.75750034.522500
HKD : Hongkong Dollar004.0375004.0512504.132500
CAD : Canadian Dollar0023.36375023.43750023.946250
NZD : New Zealand Dollar0020.39750020.46250021.105000
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone004.8875004.9025005.005000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.5512504.5662504.733750
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.491200

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)