อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04 รอบที่ 4
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :15:04 , 13:52 , 10:07 , 08:33
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10032.55000033.35000032.68000032.78000033.080000
US1 : US1 @ 5,10,2032.24000033.310000000
US2 : US2 @ 1,231.84000033.280000000
EUR : Euro37.80000039.00000037.93000038.03000038.680000
JPY : Japanese Yen(100)29.30000030.75000029.46000029.57000030.170000
GBP : British Pound42.92000045.22000043.19000043.39000044.190000
SGD : Singapore Dollar23.85000024.57000023.97000024.05000024.550000
AUD : Australian Dollar23.80000025.10000023.88000023.98000024.880000
CHF : Swiss Franc32.59000033.69000032.75000032.84000033.540000
HKD : Hongkong Dollar4.0800004.2500004.1300004.1500004.220000
CAD : Canadian Dollar24.00000024.94000024.32000024.44000024.910000
NZD : New Zealand Dollar22.17000023.22000022.36000022.44000022.890000
SEK : Swedish Krona3.5000003.7600003.6400003.6700003.740000
DKK : Danish Krone4.8800005.2000005.0800005.1100005.190000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.6000005.1000004.9900005.0200005.130000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.540000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)