อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42 รอบที่ 2
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :11:42 , 08:43
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,10030.90000031.44000031.00000031.10000031.400000
US1 : US1 @ 5,10,2030.60000031.390000000
US2 : US2 @ 1,230.20000031.340000000
EUR : Euro34.36000035.30000034.56000034.65000035.410000
JPY : Japanese Yen(100)28.18000029.00000028.23000028.35000029.240000
GBP : British Pound38.52000039.90000038.57000038.82000039.840000
SGD : Singapore Dollar22.37000023.05000022.42000022.51000023.100000
AUD : Australian Dollar20.79000021.75000020.89000020.99000021.950000
CHF : Swiss Franc0030.82000030.92000031.570000
HKD : Hongkong Dollar3.8900004.1000003.9100003.9400004.040000
CAD : Canadian Dollar0022.85000022.98000023.630000
NZD : New Zealand Dollar0019.85000019.98000020.690000
SEK : Swedish Krona003.2100003.2600003.330000
DKK : Danish Krone004.5900004.6400004.730000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan4.3600004.6300004.3700004.4300004.620000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.490000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)