อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่17 มกราคม 2563 เวลา 15:04 รอบที่ 9
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :15:04 , 14:13 , 13:46 , 13:32 , 13:21 , 13:10 , 10:38 , 09:10 , 08:39
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000030.18000030.28000030.580000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0033.36625033.47750034.298750
JPY : Japanese Yen(100)0027.13875027.22875028.002500
GBP : British Pound0039.22750039.35750040.237500
SGD : Singapore Dollar0022.25875022.33250022.893750
AUD : Australian Dollar0020.51250020.58125021.458750
CHF : Swiss Franc0031.05875031.16125031.865000
HKD : Hongkong Dollar003.8637503.8762503.956250
CAD : Canadian Dollar0023.00625023.08250023.600000
NZD : New Zealand Dollar0019.84875019.91500020.541250
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone004.4737504.4887504.581250
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.3425004.3575004.518750
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.451300

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)