อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่18 ตุลาคม 2562 เวลา 08:38 รอบที่ 1
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :-
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000030.05000030.15000030.450000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0033.21000033.30000034.050000
JPY : Japanese Yen(100)0027.32000027.44000028.340000
GBP : British Pound0038.18000038.43000039.440000
SGD : Singapore Dollar0021.82000021.91000022.510000
AUD : Australian Dollar0020.10000020.20000021.150000
CHF : Swiss Franc0030.22000030.32000030.980000
HKD : Hongkong Dollar003.7800003.8100003.910000
CAD : Canadian Dollar0022.61000022.74000023.390000
NZD : New Zealand Dollar0018.81000018.94000019.650000
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone004.4000004.4500004.550000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.1400004.2000004.390000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.470000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)