อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่16 เมษายน 2564 เวลา 13:42 รอบที่ 4
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :13:42 , 13:11 , 09:10 , 08:53
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000031.05000031.15000031.450000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0036.89875037.01750037.878750
JPY : Japanese Yen(100)0028.26375028.35500029.160000
GBP : British Pound0042.42250042.56000043.473750
SGD : Singapore Dollar0023.08375023.15750023.735000
AUD : Australian Dollar0023.68750023.76375024.686250
CHF : Swiss Franc0033.46250033.57000034.338750
HKD : Hongkong Dollar003.9762503.9887504.070000
CAD : Canadian Dollar0024.63625024.71625025.276250
NZD : New Zealand Dollar0022.00750022.07875022.732500
SEK : Swedish Krona00000
DKK : Danish Krone00000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.6912504.7062504.886250
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.479700

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)