อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่23 สิงหาคม 2562 เวลา 15:15 รอบที่ 4
รอบเวลาย้อนหลัง ณ วันปัจจุบัน :15:15 , 14:24 , 08:57 , 08:39
Currency
Notes
Buying
Selling
Buy
Sell
Sight , T/C
T/T
D/D, T/C, T/T
USD : USD @ 50,1000030.48000030.58000030.880000
US1 : US1 @ 5,10,2000000
US2 : US2 @ 1,200000
EUR : Euro0033.52000033.61000034.370000
JPY : Japanese Yen(100)0028.26000028.38000029.280000
GBP : British Pound0036.69000036.94000037.960000
SGD : Singapore Dollar0021.77000021.86000022.450000
AUD : Australian Dollar0020.15000020.25000021.210000
CHF : Swiss Franc0030.71000030.81000031.470000
HKD : Hongkong Dollar003.8300003.8600003.970000
CAD : Canadian Dollar0022.62000022.75000023.390000
NZD : New Zealand Dollar0019.13000019.26000019.970000
SEK : Swedish Krona003.1000003.1500003.210000
DKK : Danish Krone004.4600004.5100004.590000
NOK : Norwegian Krone00000
MYR : Malaysian Ringgit00000
CNY : Chinese Yuan004.2000004.2600004.400000
KRW : Korean Won(100)00000
INR : Indian Rupee00000.470000

  @ 2002 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)